SällBo är ett av framtidens sätt att bo

Framtidens sätt att bo

Helsingborgshems nya koncept SällBo i gamla Fredriksdalshemmet, där äldre och yngre ska bo tillsammans, är helt rätt för framtiden.

Det visar ett utvecklingsprojekt vid Linnéuniversitet som har undersökt bostadsbehovet för just äldre, migranter och studenter.

– Vi kan tänka oss att vi kommer att bo fler tillsammans i framtiden och dela på fler saker och ha fler gemensamma utrymmen, säger Mathilda Tham, professor i design vid Linnéuniversitet i Växjö och projektledare för utvecklingsprojektet BOOST metadesign.

Under tre år har de undersökt boendebehov- och drömmar hos migranter, studenter och äldre. Man har haft workshops med grupperna, där även arkitekter och beslutsfattare deltagit, och utifrån det sammanställt idéer kring nya former av boende. Resultatet visades bland annat på Möbelmässan i Stockholm tidigare i år.

Slutsatsen är att det behövs helt andra typer av boenden än dagens traditionella. Och det behövs fler olika sätt att bo på.
– Sverige har flest ensamhushåll i världen. Vi har vant oss vid att ha mycket plats, men det är inte så framtidsanpassat., säger Mathilda Tham.

Att bo olika generationer tillsammans och dela sällskapsytor och annat kan vara ett sätt. Och det är precis vad vårt nya bokoncept SällBo i gamla Fredriksdalshemmet går ut på. Med totalt 51 lägenheter för äldre över 70 och unga mellan 18 och 25 år, varav en viss del nyanlända med uppehållstillstånd. Alla har sin egen tvårumslägenhet, men delar stora gemensamma ytor med bland annat flera kök, vardagsrum, spelrum, yogarum och köksträdgård. De som bor där förbinder sig att minst två timmar i veckan umgås med andra i huset och delta i gemensamma aktiviteter.Vi vill med SällBo skapa ett boende som motverkar ensamhet och utanförskap där delning och hållbarhet är viktiga ingredienser såväl socialt, som vad gäller ekonomi och miljö.

Mathilda Tham ser generationsöverskridande boende som en av många varianter på det som kommer att bli framtidens boenden.
– Boenden över generationer kan svara mot många behov och är inte enbart en fördel för de äldre. Många yngre, som kanske har flyttat långt från sin ursprungsfamilj, kan också tycka det är skönt med någon som har lite koll på en, säger hon.

Här kan du läsa mer om varför SällBo är framtidens boende.