Samtycke

När du är registrerad hos oss har vi ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Ditt samtycke behövs också för att kunna begära en kreditupplysning på dig i de fall du blir aktuell för ett lägenhetskontrakt. Uppgifterna ligger kvar tills att SällBo på Fredriksdal är inflyttat. Du kan alltid begära att vi raderar dina personuppgifter.

Jag har tagit del av ovanstående information och ger mitt samtycke till att Helsingborgshem begär in, kontrollerar och behandlar mina personuppgifter. Jag medger att uppgifter rörande tidigare hyresförhållanden får inhämtas hos aktuella hyresvärdar. Jag medger också att mina personuppgifter inkl personnummer införs och behandlas i dataregister för Helsingborgshems uthyrningsverksamhet. Om jag söker trygghetsboende medger jag att vård- och omsorgsförvaltningen får ta del av mina personuppgifter.

Genom att kryssa i rutan på sidan ”Gör intresseanmälan” intygar jag samtidigt att de uppgifter jag lämnat är riktiga.

Tillbaka till Gör intresseanmälan