Vem kan bo här?

Lägenheterna i SällBo hyrs inte ut till den som har flest köpoäng. Faktum är att du inte behöver ha några köpoäng alls för att få en lägenhet i SällBo. Eftersom syftet är att öka integrationen mellan olika grupper i samhället är det personliga egenskaper som avgör om du passar för boendet eller inte. Hyresgästerna tilldelas lägenheter genom intresseanmälan och personliga intervjuer.
 

Förtur

Till och med den 31 mars har våra hyresgäster på Fredriksdal förtur till SällBo förutsatt att man uppfyller kraven vilket vi säkrar genom intresseanmälan och personlig intervju. Förturen gäller endast åldersgruppen 70+ och för 15 av de 31 lägenheterna avsedda för denna målgrupp. Därefter behandlas intresseanmälningarna i turordning.
 
För att hyra lägenhet på SällBo behöver du uppfylla dessa krav:

 • Du ska uppfylla ålderskraven; antingen är du 70+ eller 18–25 år.
 • Du ska kunna kommunicera på grundläggande svenska och/eller engelska för att kunna medverka i de gemensamma aktiviteterna på SällBo.
 • Du ska lägga minst två timmar i veckan av din tid till att skapa, leda och/eller delta i aktiviteter på SällBo.
 • Du ska delta i ett gemensamt beslutande möte en gång i månaden.
 • Du ska ha svenskt personnummer för att söka lägenhet.
 • Du måste ha fyllt 18 år för att teckna kontrakt.
 • Du får inte ha allvarliga betalningsanmärkningar eller skulder till Helsingborgshem.
 • Din månadsinkomst efter skatt ska motsvara minst två månadshyror.
 • Du får inte ha andra negativa referenser som påverkar vårt förtroende för dig som hyresgäst.
 • Du måste ha en gällande hemförsäkring.
 • Det är du själv som ska bo i lägenheten.
 • Din registrering omfattar de personer som ska stå på kontraktet. Är ni två som ska bo i lägenheten måste ni båda stå på ansökan och kontraktet.
 • Är ni två personer som står på kontraktet är huvudregeln att ni ska leva under äktenskapsliknande förhållanden.

Vill du bo på SällBo? Gör intresseanmälan här.