HÖGASTEN

I oktober 2017 blev en ny detaljplan för kvarteren Kungsörnen och Knoppen på Högasten i södra Helsingborg klar. Den nya detaljplanen gör det möjligt för oss att bygga fyra nya hus, två åttavåningshus och två tvåvåningshus, i området.
Åttavåningshusen har totalt 58 lägenheter; 2:or och 3:or på 51 respektive 65 kvm.
Tvåvåningshusen har totalt 8 lägenheter; 3:or och 4:or på 71 respektive 85 kvm.
Lägenheterna på bottenplan har uteplats.
Dessutom blir det två stora tvättstugor i markplan, två affärslokaler, ett övernattningsrum och en gemensamhetslokal. Vi kommer att anlägga nya parkeringsplatser.
Vi är i ett tidigt skede, mycket arbete återstår och nästa steg är att söka bygglov. Byggstarten kan därför ske tidigast i slutet av 2019.
 

FAKTA

Antal lägenheter: 66
Lägenhetsstorlekar: 2:or ca 51 kvm, 3:or ca 65 och 71 kvm, 4:or ca 85 kvm.
Antal våningar: 2 och 8
Lägenhetshyror: Inga uppgifter än.

 

TIDPLAN & UTHYRNING

Byggstatus: Byggstart tidigast i slutet av 2019
Inflyttningsdatum: Inget datum fastställt än.
Uthyrning: Inget datum fastställt än.
Kontakt: Eva Norlin, 042-20 80 86, eva.norlin@helsingborgshem.se

 

 
Högasten Karta
HögastenHögasten