Hoppa till innehåll

Ombyggnad Elineberg – Allt om ombyggnaden

Det här omfattar renoveringen

Underhållsåtgärder
  • Nya fönster och fönsterdörrar
  • Dränering
  • Stambyte (vatten- och avloppsstammar byts)
  • Fasadrenovering
  • Takbyte
  • Balkonger och eventuella balkongtak ses över
  • Målning av trapphus och källare
  • Förbättrad belysning i fastigheten (entréer, trapphus och källare)
  • Samtliga förråd flyttas ner i källaren
  • Översyn av undercentraler, effektivisering av husens värme och elförsörjning
  • Möjligheten att göra vindslägenheter utreds
  • Installation av solceller på några byggnader
Standardhöjande åtgärder
  • Nytt badrum
  • Förberedelse för diskmaskin i köket
  • Säkerhetsdörr
  • Förbättrat ventilationssystem
  • Trygghetsåtgärder (ny belysning, nya säkrare förråd i källaren)
  • Elektroniskt passagesystem och porttelefon
  • Nya elledningar och ny elcentral med jordfelsbrytare
  • Nya tvättstugor med elektroniskt bokningssystem

I samband med renoveringen får du också möjlighet att göra tillval till din lägenhet.