Hoppa till innehåll

Ombyggnad Elineberg – Allt om ombyggnaden

Det här omfattar renoveringen

Underhållsåtgärder
 • Nya fönster och fönsterdörrar
 • Dränering
 • Stambyte (vatten- och avloppsstammar byts)
 • Fasadrenovering
 • Takbyte
 • Balkonger och eventuella balkongtak ses över
 • Målning av trapphus och källare
 • Förbättrad belysning i fastigheten (entréer, trapphus och källare)
 • Samtliga förråd flyttas ner i källaren
 • Översyn av undercentraler, effektivisering av husens värme och elförsörjning
 • Möjligheten att göra vindslägenheter utreds
 • Installation av solceller på några byggnader
Standardhöjande åtgärder
 • Nytt badrum
 • Förberedelse för diskmaskin i köket
 • Säkerhetsdörr
 • Förbättrat ventilationssystem
 • Trygghetsåtgärder (ny belysning, nya säkrare förråd i källaren)
 • Elektroniskt passagesystem och porttelefon
 • Nya elledningar och ny elcentral med jordfelsbrytare
 • Nya tvättstugor med elektroniskt bokningssystem

I samband med renoveringen får du också möjlighet att göra tillval till din lägenhet.