Hoppa till innehåll

Ombyggnad Elineberg – Hur går det till?

Ett renoveringsprojekt följer alltid en processplan som är uppdelad i flera steg. Allting börjar med att vi gör en förstudie och inventering av de berörda fastigheterna för att få en klar bild av vad som behöver göras. Vi samlar även in hyresgästernas synpunkter via en enkät. När förstudien är klar informerar vi hyresgästerna i de berörda fastigheterna om renoveringsplanerna.

Vissa standardhöjande åtgärder i en renovering medför hyreshöjning och innan vi informerar dig om din nya hyra gör vi en avsiktsförklaring med Hyresgästföreningen där vi går igenom alla planerade åtgärder och hur de kommer att påverka hyrorna.

När vi fått in alla godkännandeblanketter från berörda hyresgäster, finns det möjlighet för dig som vill få mer information om hur renoveringen påverkar ditt boende att kontakta projektsamordnaren.

Ett stambyte börjar med rivningsarbeten, då den gamla inredningen och ytbeklädnaden (vävtapet/kakel, plastmatta/klinker) samt rör och ledningar rivs ut.
Det här är ett bullrigt och dammigt moment även om vi gör vad vi kan för att det ska gå så smidigt som möjligt. I samband med detta stängs vatten och avlopp av. Efter det följer moment med bland annat torktider och vädring innan de nya materialen och inredning slutligen kan sättas på plats.
De olika momenten i renoveringsarbetet innebär att det under vissa perioder arbetas mer intensivt i din lägenhet och i resten av huset, medan andra dagar är betydligt lugnare.

Stambytet och ventilationsarbete beräknas till ca 7 veckor i varje enskild lägenhet. El- och fönsterbyte sker innan stambyte, men dessa åtgärder går mycket fortare att utföra än stambytet. Tillgången till gården och utemiljön kommer vara begränsad under renoveringsperioden eftersom entreprenören behöver använda dessa som etableringsyta för arbetsbodar och förrådscontainers etc.

Förberedelser

För att skydda dina saker och för att hantverkarna ska kunna göra jobbet så effektivt som möjligt är det nödvändigt att du förbereder inför renoveringen genom att tömma badrum och hall från möbler och annat.

För- och slutbesiktning

Innan renoveringen börjar gör vi en förbesiktning av din lägenhet. Det gör vi för att få en allmän bild av din lägenhet inför arbetet. När renoveringen är klar gör vi en slutbesiktning.

Städning i trapphus och lägenhet

Under renoveringen är trapphuset transportvägen för hantverkarna. Dessa utrymmen grovstädas därför regelbundet. När renoveringen är klar slutstädas badrum och hall. Fönstren putsas efter fönsterbytet. Efter renoveringen och slutstädningen kan det finnas byggdamm kvar i luften. Dammet lägger sig efter en tid och detta städar du bort själv.

Renoveringen kommer att vara märkbar under hela projekttiden efter¬som entreprenören har sina byggbodar, WC/duschbodar m.m. uppställda, samt att deras personal kommer att röra sig i området fram till dess att projektet är helt slutfört.

Arbetstiden för entreprenörens personal kommer att vara dagtid mellan klockan 07.00 – 17.00.