Hoppa till innehåll

Ombyggnad Elineberg – Hur påverkas hyran?

Hyran

Hyran bestäms genom hyresförhandlingar mellan Helsingborgshem och Hyresgästföreningen, som företräder dig som hyresgäst. Tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har vi skapat en hyressättningsmodell för Helsingborgs hyresmarknad, Helsingborgsmodellen.

Helsingborgsmodellen används idag vid alla hyresjusteringar och strävar efter en mer enhetlig och transparent hyressättning. De parametrar som har störst betydelse för hyran är standarden på din bostad och fastighet och dess geografiska läge i Helsingborg, det vill säga bruksvärdet. En del av de åtgärder som vi ska göra i den kommande renoveringen är hyreshöjande och kommer att påverka din hyra.

Infasning av ny hyra

Efterhand som vi blir klara med badrumsombyggnaden i ditt hus kommer hyran att höjas. Du får inte hela hyreshöjningen direkt utan den höjs stegvis, fasas in, under en treårsperiod.
Besked om hur din hyra påverkas av ombyggnaden finns med i det brev du fick tillsammans med den här broschyren. Din nya hyra inkluderar kostnaden för de befintliga tillval du eventuellt har idag. Möjlighet att göra frånval kan finnas. Vid intresse, kontakta projektsamordnaren.

Hyresreducering

Du betalar hyran som vanligt under renoveringstiden, men eftersom du inte har möjlighet att använda din lägenhet fullt ut under renoveringen får du ersättning enligt det som i hyreslagen kallas ”ersättning för men i nyttjanderätten”. Det innebär att du får hela eller viss del av månadshyran återbetalad. Hur mycket du får beror på renoveringens omfattning och bestäms innan arbetet startar.
I summan ingår ersättning för den el hantverkarna använder i lägenheten, vilket i de flesta fall endast är till belysning, mindre handmaskiner och laddning av batterier samt flytt av tillhörigheter mellan förråd. Ersättningen betalas ut när renoveringen är slutförd.