Hoppa till innehåll

Ombyggnad Elineberg – Rättigheter och skyldigheter

Du som är hyresgäst har enligt hyreslagen rätt till information och inflytande i samband med ombyggnad. Du får information om vilka åtgärder vi planerat för fastigheten och för din lägenhet och vi behöver ditt godkännande för att utföra dem. Åtgärder kan delas in i olika typer:

Standardhöjande åtgärd i lägenhet

När en hyresvärd vill utföra en åtgärd som höjer standarden i en lägenhet behövs hyresgästens godkännande. En standardhöjning är något som förbättrar boendet, som till exempel att byta från plastmatta till parkett eller att sätta in ett modernare badrum eller kök. Att byta en vanlig lägenhetsdörr till en säkerhetsdörr höjer också din standard.

Åtgärd på gemensamma delar av fastighet

Om den planerade åtgärden gäller en väsentlig ändring på gemen¬samma delar av fastigheten, till exempel i tvättstuga eller trapphus, behövs godkännande från fler än hälften av hyresgästerna. Ett exempel på en sådan åtgärd är att installera ett elektroniskt passagesystem på källardörrar eller i andra allmänna utrymmen.

Underhållsåtgärd

Till underhållsåtgärder räknas t ex byte av avloppsstammar, omläggning av tak, målning av trapphus eller byte av fönster. Sådana åtgärder får hyresvärden utföra utan att först be om hyresgästens godkännande.

Vad händer om jag inte lämnar mitt godkännande?

Om du inte vill lämna ditt godkännande till att vi genomför åtgärderna i din lägenhet kommer vi att ansöka om tillstånd hos Hyresnämnden.
Hyresnämnden prövar då om vi har ett ”beaktansvärt skäl” för åtgärderna. Sådana skäl kan till exempel vara att en upprustning är nödvändig för att motsvara dagens krav såväl tekniskt som estetiskt, att hyresgäster i allmänhet efterfrågar en modern standard i lägenheterna och att en ombyggnad ska minska risken för framtida skador på fastigheten.
Det är alltså själva åtgärderna som prövas och inte hyreshöjningen som de medför.

Vad händer om jag inte godtar hyreshöjningen?

Den hyreshöjning som åtgärderna medför beror på att standarden i lägenheten höjs. Hyran ska återspegla värdet på lägenheten och förhandlas med Hyresgästföreningen i Norra Skåne.
Hyresnämnden prövar inte hyreshöjningen som ombyggnadsåtgärderna leder till utan enbart om åtgärderna ska få genomföras.

Om du inte är nöjd med lägenhetens nya hyra kan du vända dig till Hyresgästföreningen och där begära en bruksvärdesprövning. Då prövas om den totala hyran för lägenheten är skälig och inte den höjning du fått.