Ombyggnad på SlottshöjdenOmbyggnad Slottshöjden
Alla hus åldras och behöver renoveras

Vi planerar att renovera Mäster Ernsts gata 11-15 och 16-20 för en tryggare, trivsammare och bättre boendemiljö.

Vid en inventering av husen på Mäster Ernsts gata 11-15 och 16-20 som gjordes 2014 visade på stora underhållsbehov. Husen som är byggda i mitten av 40-talet kommer att ingå i ett större projekt med underhålls-och standardhöjande åtgärder. Fastigheterna utgörs av två byggnader med totalt 89 lägenheter.

I ombyggnaden ingår också att förbättra utemiljön, tvättstuga och soprum. Detta görs för att förbättra trivseln och göra boendet både bekvämare och trivsammare. Just nu är vi mitt uppe i en upphandlingsprocess och projektet som helhet planeras pågå i 12 månader.