STADSDELSUTVECKLING PÅ FREDRIKSDAL

Stadsdelsutveckling Fredriksdal

Vid inventeringen av husen på Vaktgatan 1 A-C och 3 A-D som gjordes under 2017, konstaterades att husen som är byggda på 60-talet är slitna och att underhållsbehovet är stort. Husen omfattar 89 lägenheter och affärslokaler och kommer genomgå en rad olika underhålls- och standardhöjande åtgärder.

I två tidigare etapper under perioden 2014-2017 genomfördes ett stambyte och badrumsombyggnad där man också kunde få ett nytt kök på tillval. Vaktgatan 1 och 3 är den tredje och sista etappen där målet är att ta ett helhetsgrepp om båda husen. Upphandlingen är klar och ombyggnaden kommer att utföras av NCC och projektet som helhet planeras pågå i 12 månader.

Start i lägenheterna är 4 februari 2019 på Vaktgatan 3A, Ombyggnadsarbetet i varje enskild lägenhet beräknas till ca 6 veckor. I denna ombyggnad kommer hyresgästerna att få ett nytt kök, badrum och wc.

Hyresgästerna har också möjlighet att göra tillval i både badrum och kök, men även att välja till inglasning på balkongen. Förutom stambyte med nytt badrum, wc och kök kommer vi att göra en fasadrenovering, takbyte, byta fönster, byta ut balkongfronter, målning av trapphus och källare, nya entréer. Nya tillgängliga tvättstugor med elektroniskt bokningssystem. Trygghetsåtgärder (ny belysning, nya förråd)

Läs mer på andra sajter:
Planprogram för Fredriksdal
Planer och utveckling i Helsingborgs stad