Hoppa till innehåll

Grönkulla

Grönkulla

På Grönkulla pågår utvecklingen för fullt och en hel del är redan klart. Här finns också många spännande framtidsplaner.

Detta är redan klart

År 2016 och 2017 renoverade vi Grönkullagatan 9, 11 och 13 med 54 lägenheter. Ungefär samtidigt renoverade vi Grönkullagatan 5, 17 och 19 med 57 lägenheter.

Grönkulla Gård med 67 lägenheter blev klart år 2018. Det är Drottninghögs första nybygge sedan området byggdes på 1960-talet. Grönkulla Gård ersatte Grönkullagatan 15 som rivits.

Framtida planer

Längs Regementsvägen planerar vi för Stadskvarteret, 198 nya bostäder i två kvarter med nya bostäder i flera olika former. Läs mer om Stadskvarteret.

Vid korsningen Regementsvägen och Vasatorpsvägen bygger Stenströms nya kontorslokaler och samtidigt som vi bygger ett nytt parkeringshus med lager precis intill. Det projektet går under namnet Drottningen. Läs mer om Drottningen.

Grönkullagatan 21, 23, 25, 27: Husen planeras att rivas och dialog med hyresgäster om nytt boende pågår. Inom detta område planerar BoKlok bygga nya hus. Läs mer här.

Grönkullagatan 29, 31, 33, 35: Renovering pågår. Arbetet planeras vara klart till sommaren 2021.

Grönkullagatan 37, 39 och 43: Under arbetet med den nya detaljplanen utreds om husen ska rivas eller renoveras.

Grönkullagatan 41 (trygghetsboendet): På sikt kommer Helsingborgshem att undersöka hur och i vilken omfattning detta hus behöver renoveras och när det i så fall ska ske.

Byggprojekt Drottninghög Helsingborgshem