GRÖNKULLA

Projekt DrottningH är uppdelat i olika etapper och kommer så småningom att beröra alla delar av Drottninghög. De första etapperna genomförs på Grönkullagatan där Helsingborgshem både renoverar och bygger.

Detta är redan klart

Under 2016–2017 renoverades 54 lägenheter på Grönkullagatan 9, 11 och 13. Delvis parallellt renoverades 57 lägenheter på Grönkullagatan 5, 17 och 19. Denna renovering blev klar 2017–2018. Grönkullagatan 15 har rivits och ersatts av två nya hus med totalt 67 lägenheter, Grönkulla Gård.

Framtida planer

På området kring Grönkulla 1, 3 och 7 blir det nya hus och lägenheter och i samband med detta rivs dessa hus. Vi kan i dagsläget inte säga när det sker och fortsätter därför att hyra ut lägenheterna med enmånadskontrakt. Rivningen sker tidigast till sommaren 2019.

På Grönkullagatan 29–35 planerar vi börja renoveringen under 2019.

När det gäller Grönkullagatan 21–27 och 37, 39, 41 och 43 är detaljplanen inte beslutad ännu. Planeringsarbetet beräknas starta vid årsskiftet 2018/2019.

Drottninghög