GRÖNKULLA

På Grönkulla pågår utvecklingen för fullt och en hel del är redan klart. Här finns också många spännande framtidsplaner.

Detta är redan klart

År 2016 och 2017 renoverade vi Grönkullagatan 9, 11 och 13 med 54 lägenheter. Ungefär samtidigt renoverade vi Grönkullagatan 5, 17 och 19 med 57 lägenheter.

Grönkulla Gård med 67 lägenheter blev klart år 2018. Det är Drottninghögs första nybygge sedan området byggdes på 1960-talet. Grönkulla Gård ersatte Grönkullagatan 15 som rivits.

Framtida planer

Längs Regementsvägen planerar vi för Stadskvarteret, 198 nya bostäder i två kvarter med nya bostäder i flera olika former. Läs mer om Stadskvarteret.

Vid korsningen Regementsvägen och Vasatorpsvägen bygger Stenströms nya kontorslokaler och samtidigt som vi bygger ett nytt parkeringshus med lager precis intill. Det projektet går under namnet Drottningen. Läs mer om Drottningen.

Grönkullagatan 29–35 kommer att renoveras. Under hösten 2019 gör vi förberedande markarbete och etablerar oss på området. Efter årsskiftet börjar vi successivt renovera både hus och lägenheter. Arbetet planeras vara klart till sommaren 2021.

När det gäller Grönkullagatan 41 (trygghetsboendet) kommer vi på sikt att undersöka om detta hus behöver renoveras och när det i så fall ska ske. Vi har ännu inga beslut om renovering.

När det gäller Grönkulla östra startar vi under vintern arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Här ingår Grönkullagatan 21, 23, 25, 27, 37, 39 och 43 samt garage-längor och förskolor vid Vasatorpsvägen.

Drottninghög