Hoppa till innehåll

Rökulla

Rökulla

På Rökulla kommer det att bli en ny förskola och byggstart var hösten 2018. Här kommer också en ny infart från Drottninghögsvägen.

På lite längre sikt, år 2025–2035, kommer vi att titta närmare på denna del av Drottninghög och utreda möjligheter kring renovering, nya bostäder, service och p-hus.

Drottninghög