Stadskvarteret på Drottninghög

Stadskvarteret på Drottninghög

Längs Regementsvägen planerar vi för Stadskvarteret, 198 nya bostäder i två kvarter med nya bostäder i flera olika former. För att kunna göra det behöver vi riva Grönkullagatan 1, 3 och 7. Innan vi river de gamla husen monterar vi ner och återbrukar det vi kan.

Projektet är beroende av det statliga investeringsstödet för att starta och beslut om detta förväntas under hösten eller våren 2020. Det är därför ännu inte bestämt när vi börjar bygga.

Vi planerar för bostadsrätter, studiolägenheter och radhus. Ett annat inslag är stadslägenheter med uteplatser. I dessa kan man röra sig in och ut från de vanliga entréerna, men även från uteplatserna. Investeringsstödet innebär att vi kan erbjuda boende med BoBas som är ett enklare koncept med lägre hyresnivå än övrig nybyggnation.

Variationen stärks också med konceptboendet co-living i en av byggnaderna. Det är ett boende med möjlighet att vara för sig själv men även att vara del av en gemenskap genom tillgång till gemensamt kök och andra ytor på cirka 200 kvm. I konceptet infogas även tjänster som städning i hyran och de boende bidrar starkt till delningsekonomi.

Här ska det vara lätt att leva och vi uppmuntrar till en hållbar livsstil.