Hoppa till innehåll

Helsingborgshem skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss och att du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att de behandlingar vi gör sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. I denna informationstext beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter i våra marknadsföringsaktiviteter.
Helsingborgshem AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Varifrån samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du registrerar dig för att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev (direktmarknadsföring via e-post)

Behandlingen av personuppgifter

Ändamål
Direktmarknadsföring via e-post
Behandlingar som utförs
Helsingborgshem AB behandlar din e-postadress för att skicka information till dig om våra byggprojekt och information från våra samarbetspartners i olika stadsdelsutvecklingsprojekt
(t ex Helsingborgs stad och andra byggherrar).
Kategori av personuppgifter
E-postadress

Laglig grund: Samtycke, det vill säga du har själv registrerat dig. Du kan när som helst avregistrera dig.

Lagringsperiod: Vårt nyhetsbrev får du till dess du själv avslutar din prenumeration.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

Återkalla samtycke

Du har rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter. Genom att klicka på avregistreringslänken som finns i e-postutskick kan du enkelt dra tillbaka ditt samtycke.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Helsingborgshem på telefon 042-20 80 00. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.