Hoppa till innehåll

Miljövärdar sprider kunskap och bidrar till bättre sortering

Miljövärdarna jobbar på Planteringen och Drottninghög. Inledningsvis lägger de mycket tid på att eftersortera avfallet samtidigt som de samtalar med hyresgästerna och förklarar hur man ska sortera sina sopor rätt.

Det senaste året har sorteringen ökat från 34 till 42 procent på Planteringen. Sedan miljövärdarna började i februari har sorteringen ökat till närmare 55 procent.

Drottninghög är ett annat område där sorteringen behöver bli bättre. Därför arbetar tre av miljövärdarna här under ett par månader framöver.

­Dialog på plats är en del men det handlar också om att följa upp och förklara varför det är viktigt att sortera. Vi hoppas på samma positiva resultat som på Planteringen.

Finns ditt område med på sorteringslistan?

Vi har möjliggjort miljövärdarna tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen. Det är ett samarbete som både förbättrat avfallshanteringen och skapat nya arbetstillfällen.