Hoppa till innehåll

Grönkulla Gård – Boendeförtur

GRÖNKULLA GÅRD – Nyproduktion på Drottninghög


 

Grönkulla Gård – Boendeförtur

Sedan hösten 2016 prövar vi olika former av boendeförtur för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Vill vi sänka trösklarna för en flytt och på så vis få igång en rörlighet bland våra lägenheter. I våra nyproduktionsprojekt på Husensjö och i Rydebäck lyckades vi med just detta. Lägenheter i vårt befintliga bestånd, spridda över hela staden, blev lediga tack vare att hyresgäster kunde flytta till en nyproducerad lägenhet i dessa områden.

För att skapa ytterligare rörlighet erbjuder vi nu våra hyresgäster förtur till lägenheterna på Grönkulla Gård. Det betyder att du som idag är hyresgäst hos oss på Helsingborgshem får förtur att söka dessa lägenheter. Istället för köpoäng söker du med din boendetid i din nuvarande lägenhet. Om vi inte får uthyrt lägenheterna på detta sätt kommer lägenheterna att hyras ut på köpoäng. Trots att du söker med din boendetid raderas dina eventuella köpoäng om du får en lägenhet på Grönkulla Gård. Man förlorar alltid sina köpoäng om man tecknar ett förstahandskontrakt hos oss.

Tänk på att du som har varit tvungen att flytta från en lägenhet i samband med att vi skulle riva fastigheten eller göra en omfattande renovering kan ha möjlighet att tillgodoräkna dig din boendetid från din förra lägenhet. Flytten ska ha ägt rum under 2016 eller senare. Kontakta Kundcenter för mer information innan intresseanmälan för aktuell etapp stänger.