STADSDELSUTVECKLING PÅ DROTTNINGHÖG

Drottninghög

Tillsammans med Helsingborgs stad, driver vi sedan år 2011 projekt DrottningH som pågår till år 2035.

Vi renoverar och bygger bostäder, bygger ut service, nya gator, grönområden och fler platser där människor kan träffas. Centralt är också sysselsättning – arbete, utbildning – samt en meningsfull fritid för barn och unga. Ett exempel är projekt Rekrytera.

Helhetsgreppet och dialogen med alla berörda är en nyckelfaktor i utvecklingen. Det bidrog till att vi år 2018 vann Bopriset.


Stadsdelsutveckling på Drottninghög
Stadsdelsutveckling på Drottninghög
Stadsdelsutveckling på Drottninghög
Stadsdelsutveckling på Drottninghög