STADSDELSUTVECKLING PÅ DROTTNINGHÖG

Stadsdelsutveckling på Drottninghög

På Drottninghög driver vi tillsammans med Helsingborgs stad projekt DrottningH. Vi tar vi tillvara på det som är bra och förbättrar andra delar.

Vi renoverar och bygger bostäder, bygger ut service, nya gator, grönområden och fler platser där människor kan träffas. Stadsdelen förändras och förändringsarbetet pågår till 2035.

Projektet är uppdelat i olika etapper och kommer så småningom att beröra alla delar av Drottninghög. De första etapperna genomförs på Grönkullagatan där Helsingborgshem både renoverar och bygger.


Stadsdelsutveckling på Drottninghög
Stadsdelsutveckling på Drottninghög
Stadsdelsutveckling på Drottninghög
Stadsdelsutveckling på Drottninghög