Stadsdelsutveckling på Drottninghög

Tillsammans med Helsingborgs stad, driver vi sedan år 2011 projekt DrottningH som pågår till år 2035.

Vi renoverar och bygger bostäder, bygger ut service, nya gator, grönområden och fler platser där människor kan träffas. Centralt är också sysselsättning – arbete, utbildning – samt en meningsfull fritid för barn och unga. Ett exempel är projekt Rekrytera.

Helhetsgreppet och dialogen med alla berörda är en nyckelfaktor i utvecklingen. Det bidrog till att vi år 2018 vann Bopriset.

Drottninghög Tillsammans – ett dialogprojekt

Grönkulla – Läs mer om projektet
Blåkulla – Läs mer om projektet
Rökulla – Läs mer om projektet
Drottninghög Centrum – Läs mer om projektet
Byggherrar – Det är vi som satsar på Drottninghög

Läs mer på andra webbplatser

Planer och utveckling i Helsingborgs stad
Projekt DrottningH
Drottabladet
Artikel i Dagens Industri om Drottninghög