STADSDELSUTVECKLING PÅ NÄRLUNDA

Närlunda är vid sidan av Drottninghög och Fredriksdal ett stadsdelutvecklingsområde som Helsingborgs stad och Helsingborgshem driver tillsammans. Här pågår ett intensivt stadsdelsutvecklingsarbete som sträcker sig över flera år. Det sker i nära dialog och samarbete med både boende och Helsingborgs stad.

Fokus ligger på att ta tillvara på det som är bra och utveckla det som behövs. Vi både renoverar och tillför fler bostäder och idag möts man av flera renoverade hus med moderna fasader och trygga entréer.


  1. Renovering, nya bostäder och service, utreds 2018-2025
  2. Utveckling av service (förskola och familjecentral), 2018 – 2025
  3. Nya bostäder och eventuell service, utreds 2027 – 2035
  4. Nya bostäder, 2023 – 2030

För drygt fem år sedan blev Höjdpunkten klar. Med sina 22 våningar blev det ett nytt landmärke för Närlunda och Helsingborg. I samband med detta gjorde vi en förstudie och kom fram till att utveckla hela Närlunda och att öka variationen. Vi har till exempel sålt drygt hälften av de 27 radhusen som äganderätter. Ett av de större projekten var renoveringen östra Närlunda som består av 264 lägenheter fördelat på fyra niovåningshus. Nu pågår renoveringen av Närlundavägen 6 och 10. Längre fram finns också planer på ny förskola och fler bostäder.

För att bli en tydligare del av Helsingborg öppnas stadsdelen successivt upp och kopplas till intilliggande områden.