Allt om ombyggnaden

Det här omfattar renoveringen

Underhållsåtgärder
 • Nya fönster och fönsterdörrar
 • Stambyte (vatten- och avloppsstammar byts)
 • Fasadrenovering
 • Takbyte
 • Målning av trapphus och källare
 • Förbättrad belysning i fastigheten (entréer, trapphus och källare)
 • Översyn av undercentraler, effektivisering av husens värme och elförsörjning
 • Byte av balkongfronter
 • Nya entréer
Standardhöjande åtgärder
 • Nytt badrum
 • Nytt kök
 • Förbättrat ventilationssystem
 • Trygghetsåtgärder (ny belysning, nya säkrare förråd i källaren)
 • Nytt elektroniskt passagesystem och porttelefon
 • Ny elcentral med jordfelsbrytare
 • Nya tillgängliga tvättstugor med elektroniskt bokningssystem

I samband med renoveringen får du också möjlighet att göra tillval till din lägenhet.