Hoppa till innehåll

Dags att renovera Pålsjö damm

Pålsjö damm

Pålsjö damm

Nu är det dags att renovera dammen vid Pålsjö östra. Dammen ligger centralt och är ett viktigt kännetecken för området.

Det blir en härlig grön plats med vattenspegel, sittplatser och lekytor.

En grön samlingsplats
Renoveringen startar i maj och beräknas vara klar i september. Här blir nya planteringar, sittplatser, grillplatser och bättre belysning. Själva spegeldammen blir mindre, men med mer ytor vid sidan om. För barnen kommer det att finnas bland annat klätternät, balansstockar och hoppkubb.

Efterlängtad renovering
Renoveringen av Pålsjö damm har skjutits fram ett par gånger och är efterlängtad av de boende. 2016 bjöds hyresgästerna in till dialog för att diskutera möjligheter kring att utvecklingen av dammen. Studerande vid Malmö högskola tog fram förslag till ny utformning utifrån de synpunkter som kommit in, men tyvärr blev de för dyra för att genomföra fullt ut.

– I renoveringen har vi tagit till vara på idéerna från de boende som efterfrågade en grön samlingsplats och en vattenspegel i centrum. Vi tror det kommer att bli väldigt fint och hoppas det blir uppskattat, säger Hanna Meijer, bostadschef.

Stöd från Boverket
Upprustningen av dammen har beviljats stöd från Boverket på 3,7 miljoner kronor. Den totala kostnaden ligger på cirka 10 miljoner kronor.

Illustrationen visar hur grönområdet och dammen vid Pålsjö östra kommer att renoveras. Arbetet startar i maj och beräknas vara klart i september.

Illustration: WSP