Hoppa till innehåll

Din nya hyra för 2017

Barnen spelar fotboll

Helsingborgshem och Hyresgästföreningen är nu överens om nya hyror för 2017.

Överenskommelsen innebär att hyran höjs med 0,8 % och görs för att täcka våra ökade kostnader för drift och underhåll. Hyreshöjningen skapar förutsättningar för oss att bibehålla god kvalitet på drift och skötsel av våra hyresgästers boende.

Den nya hyran gäller från 1 mars 2017 och du får besked innan dess om ditt exakta hyresbelopp. I din grundhyra ingår inte eventuella rabatter och tillägg.

Om du har frågor om din hyra är du välkommen att höra av dig till oss eller till Hyresgästföreningen Norra Skåne.

Helsingborgshem:
Tel. 042-20 80 00

Hyresgästföreningen:
Tel. 0771-443 443