Hoppa till innehåll

Fredriksdalshemmet blir trygghetsboende

Vårdboendet Fredriksdalshemmet, foto Helsingborgs stad 2013.

Vårdboendet Fredriksdalshemmet, foto Helsingborgs stad 2013.

Torsdagen den 17 september fattade styrelsen i Helsingborgshem beslut att köpa Fredriksdalshemmet. Vi får tillgång till fastigheten den 1 november.

Fredriksdalshemmet har fram till nu varit ett vårdboende och vårt mål är omvandla det till trygghetsboende med 51 st tvårumslägenheter. Trygghetsboende är en boendeform för personer över 70 år i tillgänglighetsanpassad lägenhet, med tillgång till service och aktiviteter. Hyrorna kommer att ligga mellan 4100 och 5300 kronor/månad. Efter tillträdet väntar en omfattande invändig och utvändig renovering innan bostäderna beräknas vara inflyttningsklara till sommaren 2016.

– Vi ser en ökad efterfrågan på trygghetsboenden och här har vi en möjlighet att ge fler möjlighet till ett tillgängligt boende med både service och aktiviteter. Fredriksdal är en populär stadsdel med många fina kvaliteter som vi vill utveckla och göra tillgängliga för så stor mångfald som möjligt, säger styrelseordförande Lars Hansson.

Sedan tidigare är stadsdelarna Drottninghög och Planteringen fokusområden för stadens stadsdelsutvecklingsprojekt. I våras beslutades att även Fredriksdal ska vara ett fokusområde med ambitionen att skapa miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet i stadsdelen. Stadens genomgripande satsning på Fredriksdal tar sin början med ett planprogram som syftar till att studera förutsättningarna för förtätning och kopplingar inom bostadsområdet men även till andra delar av staden. Planprogrammet ska också presentera en översyn av stadsdelens grönstruktur och kulturvärden. Vi på Helsingborgshem har redan en stor mängd bostäder området och vi är därför en drivande aktör i utvecklingsarbetet, och att tillföra trygghetsboenden blir en viktig del.

Hemtjänsten hyr idag lokaler i fastigheten och tanken är att deras verksamhet ska finnas kvar och hyra av oss.

Trygghetsboende – för dig över 70 år