Hoppa till innehåll

Helsingborgshem är en av vinnarna av 2021 års bästa klimatinitiativ i allmännyttan

Helsingborgshem vinner utmärkelsen bästa klimatinitiativ i kategorin ”Klimatkrav på leverantörer”.
– Vi på Helsingborgshem är stolta över att bidra till en förflyttning mot klimatsmartare byggprojekt till rimlig kostnad. Att det uppmärksammas med vinsten i Klimatinitiativets tävling är fantastiskt kul och ger oss extra energi till klimatarbetet, säger Tina Appelqvist, klimat- och miljöansvarig på Helsingborgshem.

Med tävlingen ”Bästa klimatinitiativen 2021” vill Sveriges Allmännytta lyfta fram framgångsrika exempel på hur bostadsbolag kan bidra till en miljömässigt mer hållbar utveckling.

Helsingborgshem vann kategorin ”Klimatkrav på leverantörer” för att på ett outtröttligt och kreativt sätt drivit ett omfattande och nytänkande klimat- och hållbarhetsarbete. Med lösningsorienterat arbetssätt är bostadsföretaget en förebild som bygger nya bostäder med lägre klimatpåverkan till rimlig kostnad.

– Genom en nytänkande upphandlingsmodell och genom att nyttja kunskapen hos leverantörerna har Helsingborgshem visat att det går att kombinera krav på låg klimatpåverkan och låg kostnad i upphandlingar så att fler får råd att bo klimatsmart, säger Karl Törnmarck, projektledare renovering och ombyggnad på Sveriges Allmännytta.

Totalt har fem allmännyttiga bolag belönats i olika kategorier för sitt klimatarbete och därmed tagit viktiga steg mot en mer klimatsmart allmännytta. Förutom Helsingborgshem utsågs följande vinnare i fyra andra kategorier.

  • Fossilfritt: Kalmarhem
  • Energieffektivisering: Gavlegårdarna
  • Effekttoppar och förnybar energi: Kopparstaden
  • Klimatsmart boende: Uppsalahem

Klimatinitiativet är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Idag deltar 187 medlemsföretag som tillsammans har mer än 750 000 lägenheter.

Mer om Klimatinitiativet och tävlingen
Läs mer om tävlingen ”Bästa klimatinitiativen 2021”.
Läs mer om Klimatinitiativet.

För mer information, kontakta:
Tina Appelqvist, klimat- och miljöansvarig, Helsingborgshem, 042–20 81 65, tina.appelqvist@helsingborgshem.se

Karl Törnmarck, projektledare renovering och ombyggnad, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 77, karl.tornmarck@sverigesallmannytta.se

Läs mer om Helsingborgshems miljöarbete här.