Hoppa till innehåll

Nu säljer Helsingborgshem 650 lägenheter och tar nästa kliv i utvecklingen av Helsingborg

forsäljning-fastigheter-helsingborgshem

forsäljning-fastigheter-helsingborgshem
På Helsingborgshems styrelsemöte den 6 april beslutades att starta den försäljningsprocess som bolaget tidigare informerat om.

Det är 650 hyreslägenheter som nu söker en seriös, långsiktig köpare som vill vara med och utveckla Helsingborg. Kapitalet från försäljningen ska Helsingborgshem och Helsingborgs Stad återinvestera i stadsdelsutvecklingsarbete med målet att lyfta hela stadens attraktivitet.

Efter fyra år av intensivt bostadsbyggande från Helsingborgshems sida har fastighetsbranschen fått upp ögonen för stadens tillväxt. Idag är nybyggnadstakten fortsatt hög med många bostadsföretag som är med och satsar. Då vänder Helsingborgshem blicken mot nästa stora framtidssatsning:

– Flera av Helsingborgs stadsdelar har stor potential men behöver rejäla investeringar för att möta det ökade behovet av variation och modern struktur. Nu skaffar vi oss ekonomiska förutsättningar att göra genomgripande förbättringar, säger Jonas Hansson, VD på Helsingborgshem.

Helsingborgshem poängterar att ekonomiska resurser måste kombineras med modern kunskap om stadsdelsutveckling. Sedan 2012 arbetar Helsingborgshem efter en modell framtagen i samarbete med forskare vid Lunds Universitet. Modellen tar ett helhetsgrepp om en stadsdels attraktivitet utifrån stadsdelens struktur, funktion och upplevelse. Den upplevda tryggheten är ett av modellens grundläggande kriterier för en attraktiv stadsdel:

– Helsingborg, liksom många andra städer, behöver komma till rätta med den otrygghet som finns. Ett bostadsbolag kan göra stor skillnad, särskilt när arbetet sker i nära samarbete med de boende och med andra kommunala, privata och ideella aktörer, säger Lars Hansson ordf. i Helsingborgshems styrelse.

Inom tre år räknar Helsingborgshem med att ha byggt ikapp de 650 lägenheter som nu säljs. Bolaget räknar också med att köparen blir en positiv tillgång i utvecklingen av staden:

– Det är viktigt att vi är flera aktörer ur många perspektiv. Utvecklingstakten blir självklart högre men dessutom får vi också in nya idéer och influenser. Det behövs för att våra stadsdelar ska kunna erbjuda en ökad blandning av hustyper, bostadslösningar, standards, hyresnivåer, serviceerbjudanden och upplåtelseformer, säger Lars Hansson, ordf. i Helsingborgshems styrelse.

Helsingborgshem väljer att hålla försäljningsprocessen så öppen det går utan att det påverkar affärsuppgörelsen negativt. Det betyder att bolaget först kan berätta vilka fastigheter som ingår i försäljningen när affären är uppgjord. Samma dag en affärsuppgörelse är undertecknad kommer Helsingborgshem att starta ett brett kommunikationsarbete med alla som direkt eller indirekt berörs av försäljningen:

– Vi har stor förståelse för att det väcker en del frågor när den lägenhet man hyr byter ägare och vi kommer att göra allt vi kan för att själva övergången ska bli smidig för hyresgästen, avslutar Jonas Hansson, VD på Helsingborgshem.