Hoppa till innehåll

Parkeringsavgift kan tas bort från lägenhetshyran i hyreskontrakt på Drottninghög

Helsingborg växer och på Drottninghög är målet att skapa bättre boendemiljö och fler bostäder. Tillsammans med Helsingborgs stad i stadsförnyelseprojektet DrottningH skapar vi en blandad stadsbebyggelse .

Det blir ett mer varierat utbud av bostäder, gång- och cykelvägar och fler platser där människor kan träffas. En del i detta arbete är också att se över parkeringsplatserna. Hittills har parkeringsavgiften ingått i lägenhetshyran för boende på Drottninghög men nu vill vi göra en ändring i hyreskontrakten.

– Hyresgästerna på Drottninghög behöver godkänna att parkeringsavgiften inte längre ingår i lägenhetshyran. Vi vill göra en så kallad villkorsändring i hyreskontraktet, berättar Niki Radjenovic, bostadschef på Helsingborgshem. Parkeringsplatserna på Drottninghög kommer sedan, tidigast till hösten, att hyras ut via hemsidan på samma sätt som på övriga områden, fortsätter Niki Radjenovic.

Boende på Drottninghög har förtur till att hyra en parkeringsplats. Hyran för parkeringsplats i området blir 150 kronor per månad. Avdraget på hyran för hyresgäster på Drottninghög efter villkorsändringen, blir det samma, 150 kronor per månad, vilket motsvarar 1800 kronor per år.

– Det kommer bli nya bostäder längs Vasatorpsvägen, bland annat planerar Tornet för byggstart. Men idag finns det fler parkeringsplatser på Drottninghög än vad som utnyttjas och när vi planerar följer vi parkeringsnormen för Helsingborgs Stad och p-strategin för Drottninghög. Vi vill också bidra till ett mer hållbart samhälle och här är den nya Helsingborgsexpressen ett välkommet bidrag som kommer att underlätta hållbart resande utan bil, avslutar Niki Radjenovic.

Boende på Drottninghög har fått information via brev.

Mer information:
Är du hyresgäst och har frågor om villkorsändringen på Drottninghög är du välkommen kontakta kundansvariga Louise Hansson och Sarah Johansson.
louise.hansson@helsingborgshem.se eller 042-20 80 53
sarah.johansson@helsingborgshem.se eller 042-20 80 52

Har du övergripande frågor är du välkommen kontakta Niki Radjenovic, bostadschef.
niki.radjenovic@helsingborgshem.se eller 042-20 81 91