Hoppa till innehåll

SällBo lever upp till förväntningarna – analysen av vår första enkät är klar

I april skickade vi ut den första enkäten till hyresgästerna på SällBo sedan inflyttningen. Nu är analysen klar.
–Det är roligt att konstatera att 94 procent av de svarande har fått sina förväntningar på boendet infriade och att hela 82 procent är så nöjda att de räknas som ambassadörer, säger Dragana Curovic, bosocial utvecklare på Helsingborgshem.

Lagom till jul förra året flyttade hyresgästerna in i det nya sällskapsboendet SällBo på Fredriksdal. Hyresgästerna, som antingen är 70-plussare eller max 25 år gamla, hyr varsin mindre lägenhet och delar på gemensamma ytor som vardagsrum, träningsrum, ateljé och specialinredda kök för till exempel bakning.

–På SällBo är integration mellan olika åldrar och bakgrunder i fokus och vi vill med boendet bryta den ofrivilliga ensamhet som många människor idag lever i, säger Dragana Curovic.

Enkätresultatet visar att det var just konceptet SällBo som lockade hyresgästerna att söka en lägenhet i det nya boendet. Nästan 58 procent av de svarande hade inte tänkt flytta men SällBo lockade så pass mycket att de valde att flytta ändå. Majoriteten, cirka 88 procent, angav att det sociala umgänget var en av anledningarna till att man valde att flytta till SällBo. 49 procent angav att det var tillgången till alla gemensamma ytor som var en faktor i valet av ny bostad.

–Det är rätt anmärkningsvärt eftersom det som brukar föranleda en flytt är ändrade behov av något slag. Till exempel nya familjeförhållanden eller att arbete och studier gör att man behöver flytta. Med SällBo har vi verkligen satt fingret på behovet av att leva nära andra människor, säger Dragana Curovic.

De gemensamma utrymmen som används av flest personer flest antal gånger per vecka är lobbyn, allrummet och den gemensamma matsalen. De rum som används minst är tv- och gamingrummet och yogarummet.

–Även om majoriteten är mycket nöjda med de gemensamma utrymmena har vi via enkäten fått in förslag på förbättringar. Till exempel önskar hyresgästerna fler möbler i lobbyn eftersom den har blivit en spontan samlingspunkt för många, berättar Dragana Curovic.

Källsorteringen, källarutrymmena och parkeringsmöjligheterna har förbättringspotential enligt hyresgästerna.

–Här skiljer sig inte SällBo från våra övriga boenden. Källsorterings- och parkeringsmöjligheter är områden vi löpande försöker förbättra. Vi kommer att analysera svaren närmare och återkomma med vad vi kan åtgärda, säger Dragana Curovic.

På det hela taget är de som bor på SällBo nöjda eller mycket nöjda med sitt nya boende och 94 procent av de svarande har fått sina förväntningar infriade. Boendet har dessutom nästan 82 procent ambassadörer det vill säga personer som ger boendet 9 eller 10 på en skala mellan 1 och 10. Ambassadörer är i enkätsammanhang lojala personer som rekommenderar en vara eller tjänst till andra.

Enkäten gav möjlighet till fritextkommentarer och här är en kommentar som fångar hyresgästernas tankar om SällBo på ett bra sätt: ”Det bästa med detta boende är att få lära känna nya människor och alla aktiviteter som finns samt att alla bryr sig om varandra och hjälper till när det behövs.”

Fakta om enkäten
Enkäten hade en svarsfrekvens på 71 procent. Ca 31 procent av de svarande tillhörde målgruppen Max 25 och resterande, 69 procent, utgjordes av 70-plussare. Fördelningen är representativ för boendet.

Läs mer om SällBo.