Hoppa till innehåll

Studentvärdar skapar trygghet och trivsel på studentboenden  

Tillsammans med vår ägare, Helsingborgs stad, har vi ett spännande och utmanande uppdrag: att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. I det arbetet är nöjda och trygga studenter en viktig målgrupp. Idag erbjuder vi varierande boendelösningar för studenter i flera stadsdelar nära campus. Förutom ett brett utbud av studentbostäder för olika behov vill vi nu möta och engagera våra studenter ytterligare för att tillsammans skapa bästa möjliga boendeupplevelse för dem.  

Idag erbjuder vi våra studenter en särskild service i form av personlig kontakt med en kvartersansvarig på Helsingborgshem som de kan vända sig till för att få hjälp och stöd i frågor om sitt boende. De kan även kontakta oss direkt via en särskild e-post: student@helsingborgshem.se för att snabbt och enkelt få hjälp med allt som rör våra studentboenden. 

Nu vill vi utveckla våra studentboenden ytterligare för att kunna erbjuda bästa möjliga boendeupplevelse. Därför har vi under 2021 startat ett nytt koncept som vi kallar för studentvärdar. Studentvärdarna kommer att vara länken mellan Helsingborgshem och studenterna på våra studentboenden. Det kan till exempel handla om att tillsammans med områdespersonalen på Helsingborgshem planera och arrangera evenemang, vara ett stöd för nyinflyttade studenter och fungera som kontaktperson gällande de allmänna ytorna på våra studentboenden.

– Vi ville skapa en möjlighet för våra studenter att vara mer aktiva och engagerade i sin boendemiljö, men framför allt skapa förutsättningar för att förenkla kommunikationen och bidra till ökad trygghet och trivsel. Vår ambition var att de blivande studentvärdarna skulle få vara delaktiga i att skapa rollen tillsammans med oss – och nu är de på plats och arbetet är igång, berättar Josefine Svensson, områdesutvecklare på Helsingborgshem.

Uppstartsmöte för studentvärdarna på co-worknig kontoret och mötesplatsen @Plantan 

Under uppstarten har studentvärdarna tillsammans med Helsingborgshem lagt grunden för hur rollen ska se ut och varit med och utformat upplägget. Under våren 2022 kommer studentvärdarna att bjuda in övriga studenter till ett första möte på respektive studentboende.  

– Vi ser framemot hur rollen utvecklas men framför allt hur vi tillsammans med våra studenter kan öka både trygghet och trivsel, säger Josefine Svensson.  

Vill du veta mer?
Så här fungerar uthyrningen av studentlägenheter »
Lediga studentlägenheter »
Våra studentboenden »