Hoppa till innehåll

Vi vill öka kundnöjdheten och minska miljöpåverkan genom att förändra hur vi tar betalt för värme och vatten

För att minska den totala miljöpåverkan vill vi förändra betalningsmodellerna för värme och vatten som idag finns i flertalet av lägenheterna.

Idag tillämpas individuell mätning och debitering (IMD) av värme och vatten i cirka 60 % av bostadsbeståndet. Ambitionen med IMD har varit att göra det möjligt för hyresgästen att själv välja sin inomhustemperatur och kunna påverka sin månadskostnad, men också att skapa incitament för hyresgästen att sänka inomhustemperaturen och använda mindre vatten för att på så sätt bidra till en minskad miljöpåverkan.

Efter en kundenkät med fokus på värmedebitering, ett pilotprojekt kring vattendebitering och en intern energiförbrukningsanalys är slutsatsen att dagens betalningsmodeller varken gör kunderna nöjdare eller minskar den totala energiåtgången. Helsingborgshem inleder därför förhandlingar med Hyresgästföreningen om att sluta ta betalt för värme och att istället för att ta betalt för vatten via fasta potter ta betalt från första droppen.

– Våra kunder är inte nöjda med systemet och när vi dessutom ser att vi förbrukar mer energi med det nuvarande systemet så känns det naturligt att förändra betalningsmodellen”, säger Johan Clementz, Fastighetsteknisk chef.

Bostadssektorn står för en stor del av den totala energiförbrukningen i Sverige och genom att återgå till centralt styrd värmereglering i samtliga lägenheter, med 21 grader som riktlinje, vill vi uppnå en positiv miljöpåverkan och nöjdare hyresgäster. På motsvarande vis är förhoppningen att genom att ändra betalningsmodellen för vatten så skapas en tydligare koppling mellan förbrukning och kostnad.

-Vi hoppas att den nya debiteringsmodellen av vatten ska öka incitamentet för våra hyresgäster att minska sin vattenförbrukning och bidra till ett mer hållbart boende”, avslutar Johan Clementz.

Vi fortsätter mäta temperaturen i respektive lägenhet för att bli bättre på att reglera, anpassa och utveckla inomhusklimatet och på så vis optimera energiförbrukningen ytterligare.

Har du övergripande frågor är du välkommen kontakta Johan Clementz
johan.clementz@helsingborgshem.se eller 042-20 82 15