Hoppa till innehåll

220 helsingborgare har fått jobb genom projekt Rekrytera

Projekt Rekrytera, som startade i januari 2016, har väckt stort intresse långt utanför Helsingborg. Det mycket positiva resultatet talar sitt eget språk. Av totalt 339 deltagare har 220 fått en anställning och 46 studerar. 

Målet med projekt Rekrytera var att hjälpa och stötta boende i nordöstra delarna av Helsingborg till arbete och studier.

Positiva resultat i projektet
Av de 339 (mål 330) deltagarna i projektet har 220 (mål 115) fått arbete och 46 deltagare (mål 50) studerar. Projektets insatser har utvärderats löpande och det visar sig att drygt 85 procent har fortsatt arbete vid uppföljning efter sex månader. Studierna handlar både om kortare skräddarsydda utbildningar och komplettering av svensk utbildning. 43 procent av projektets deltagare har varit kvinnor, en grupp som projektet på ett unikt sätt lyckats nå och hjälpa.

Brobyggare en viktig del
Framgången bygger på att vi finns på plats i områdena och att vi har våra brobyggare som har språk och kultur gemensamt med deltagarna och gör att vi kommit i kontakt med människor som vi kanske annars inte skulle ha nått. Att utgå från varje individs unika situation och samtidigt möta behoven från arbetsgivarna och vad som krävs för jobbet har varit viktiga delar i projektet.

Nesrin är en av projektdeltagarna och säger så här om Rekrytera
”När jag fick uppehållstillstånd kände jag att jag inte bara var en flykting utan att nu är jag en människa. Rekrytera har blivit min andra familj och har hjälpt mig att komma vidare i livet. Förutom att träna språket så är jag nu starkare och tänker inte bara på det som har varit. Nu när jag har hittat min plats så kan jag blicka framåt.”

Så här startade det
Vi startade arbetsmarknadsinsatsen Eget Driv år 2007/2008. År 2010 inledde vi ett samarbete med staden och arbetsmarknadsförvaltningen. Projektet knöt till sig två coach-tjänster. Staden finansierade en av tjänsterna och vi den andra.

Tillsammans med staden startade vi sedan projekt Rekrytera och sökte medel från Europeiska socialfonden. Tack vara det kunde vi skala upp arbetet och det blev ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Helsingborgshem, Försäkringskassan samt Vårdcentralen  Drottninghög.

Nu pågår arbetet kring hur projektet ska implementeras efter årsskiftet.