Hoppa till innehåll

Ändrade debiteringsperioder för IMD

Individuell mätning och debitering

Individuell mätning och debitering

På hyresavin för februari informerade vi om att vi från och med mars månad kommer att ändra debiteringsperioder för den individuella mätningen av värme och vatten (IMD). 

Tidigare har debitering skett tre gånger per år, men för att göra det lättare för våra hyresgäster att följa och hålla koll på sin förbrukning kommer nu debitering istället att ske månadsvis. I vår tidigare information framgick dessvärre inte att fastigheter som har en äldre version av mätsystem för värme och vatten i dagsläget inte kan månadsdebiteras. Vi ber om ursäkt för denna informationsmiss.

Debiteringen av värme och vatten i de hus som har det äldre IMD-systemet kommer därför att fortsätta som tidigare, med avräkning och debitering 3 gånger per år, tills dess att vi kunnat uppdatera systemet.

Vi kommer att meddela dig som berörs av detta när uppdatering är gjord och månadsdebitering kan starta i ditt hus.