Hoppa till innehåll

Nybygge med framtidstänk

ElinebergVåra nya bostäder på Elineberg är en del av EU-projektet NEXT Buildings som syftar till att hitta kostnadseffektivare sätt att bygga miljövänligt och energieffektivt. Elinebergshusen får solceller, solfångare, värmeåtervinning från spillvatten och så kallad regnträdgård för omhändertagande av dagvatten. Men den stora energibesparingen görs tack vare husens arkitektur.

NEXT Buildings är namnet på ett EU-delfinansierat utvecklingsprojekt som inkluderar tre byggprojekt; ett i Lyon, Frankrike, ett i Amsterdam, Nederländerna och vårt nybygge på Elineberg. De tre byggprojekten kommer att bidra med underlag för beslut om vilka energikravnivåer man ska ställa för nybyggda fastigheter från 2020 i hela EU.

Kraven på energieffektivitet har till stora delar styrt de nya husens utformning. De tre punkthusen har därför en enkel fyrkantig form eftersom den i sig är energisparande. Tack vare användandet av två färger på teglet blir det ett djup i arkitekturen som ger liv till byggnaderna. Storlek och placering av fönster är viktigt ur energisynpunkt. Många önskar mycket dagsljus i de rum där man vistas mest men det ska vägas mot den sämre isolerförmågan som stora fönsterpartier har.

Husen inom NEXT Buildings får högst förbruka 42 kWh/kvm, medan Boverkets krav ligger på max är 90 kWh/kvm. Vi kommer att följa upp och rapportera in byggnadernas energianvändning till EU under två år.

Deltagandet i NEXT Buildings innebär att vi testar och får tydligt svar på var och hur ny teknik som solceller, solfångare och värmeåtervinning från spillvatten fungerar optimalt. Kvarteret kommer också att få en så kallad regnträdgård som är ett vackert sätt att samla regnvatten och avlasta avloppsnätet från stora mängder dagvatten. I en regnträdgård planteras växter som trivs i både blöt och torr jord.

Under våren pågår uthyrningen av den första etappen lägenheter i de nya husen.

Mer information och intresseanmälan