Hoppa till innehåll

Avtal med Hyresgästföreningen gällande värmedebitering är nu klart

Individuell mätning och debitering

Individuell mätning och debitering

I slutet av juni informerade vi våra hyresgäster om att vi skulle inleda förhandling med Hyresgästföreningen om den individuella mätningen och debiteringen (IMD) av värme och vattenförbrukningen.

Förhandlingen gällande värmefrågan är nu avslutad och Helsingborgshem har träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om att individuell mätning och debitering av värme avskaffas från och med 1 oktober. Information har idag gått ut till alla berörda hyresgäster. Arbetet med att ställa om värmesystemen i berörda fastigheter påbörjas under oktober, vilket innebär att möjligheten att höja inomhustemperaturer till över 21 grader succesivt kommer att försvinna.

Bakgrunden till beslutet är dels en kundenkät med fokus på värmedebitering och dels en intern energiförbrukningsanalys. Slutsatserna från enkäten och analysen är att befintlig modell för individuell mätning och debitering av värme varken gör kunderna nöjdare eller minskar den totala energiåtgången.

Vad händer med förändringen av vattendebiteringen?

Utredningen kring hur en eventuell förändring av vattendebiteringen ska gå till fortsätter. När förändringen kan ske beror dels på vår fortsatta utredning och dels på de efterföljande förhandlingarna med Hyresgästföreningen. Någon tidplan för förändringen av vattendebiteringen finns inte.

Vid frågor, kontakta Johan Clementz, chef Fastighetsteknik, 042-20 82 15