Hoppa till innehåll

Vi förbättrar städningen och inför kvalitetssystem efter feed-back från hyresgästerna

Resultatet av vår hyresgästenkät visar att hyresgästerna inte är nöjda med städningen i trapphus och tvättstuga. För oss är det viktigt att hela boendemiljön är trivsam. Vi har därför skrivit avtal med nya städentreprenörer som arbetar efter och är certifierade enligt kvalitetssystemet INSTA 800.

Vår hyresgästenkät talar sitt tydliga språk; städningen i trapphus och tvättstugor håller inte måttet. Endast drygt hälften av hyresgästerna är nöjda eller mycket nöjda med städningen i de gemensamma utrymmena.

– Vi tycker inte resultatet är tillräckligt bra. Vi vill att hela boendemiljön ska vara trivsam och därför har vi handlat upp nya städentreprenörer som är certifierade enligt standarden INSTA 800. Standarden ger oss bättre förutsättningar att beskriva och utvärdera städkvaliteten, berättar Inge Gustavsson, bostadschef Helsingborgshem.

INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet i offentliga miljöer. Standarden är framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer. INSTA 800 har 6 kvalitetsnivåer; från 0-5. Nivå 5 är så kallad sjukhusstädning. För våra gemensamma utrymmen har vi valt att arbeta efter nivå 4.

De nya städentreprenörerna börjar sina uppdrag i takt med att de nuvarande städavtalen löper ut. Först ut är fastigheterna på Slottshöjden, Olympia, Tågaborg, Centrum Norr och våra studenthem som börjar städas enligt det nya arbetssättet den 1 november.

– INSTA 800 innebär bland annat att personalen mer regelbundet kommer att göra stickprovskontroller för att kvalitetssäkra städningen. Våra hyresgäster får information i trapphuset om när städning utförs varje vecka och kan därför direkt informera oss om de upplever brister, säger Inge Gustavsson.

Under 2020 hoppas vi att hyresgästernas betyg på städningen gör att vi får en topp-fem placering bland alla de bostadsföretag som genomför samma typ av kundundersökning.