Hoppa till innehåll

Boende på Drottninghög testar i nytt pilotprojekt

Funkar bioplastpåsar för bättre utsortering av matavfall? För första gången i Helsingborg testas och utvärderas hur bioplastpåsar påverkar utsortering av matavfall i flerfamiljsfastigheter.

Bättre miljö för boende och både enklare och fräschare hantering från kök till soprum. Det är ett av målen för det nystartade samarbetsprojektet mellan Helsingborgshem, NSR, Skitlite 2020 och Hyresgästföreningen. Fram till årsskiftet involveras några av Helsingborgshems hyresgäster på Drottninghög i ett pilotprojekt där man på olika sätt får testa bioplatspåsar i sin vardag.

För första gången i Helsingborg testas och utvärderas hur bioplastpåsar påverkar utsortering av matavfall i flerfamiljsfastigheter. I pilotprojektet ingår totalt fyra kvarter med 367 lägenheter på Drottninghög. Av dessa får 181 möjlighet att testa bioplatspåsen och resterande ingår i en kontrollgrupp som istället får ta del av olika informationsinsatser.

– Projektet har nu dragit igång och vår förhoppning är att projektet väcker nyfikenhet och engagemang. Under projektets första del har vi även involverat studenter som informerar om matavfallsinsamling, berättar Lee Antonsen, projektledare hos Helsingborgshem.

Pilotprojektet som pågår mellan 20 april och årsskiftet, kommer att utvärderas löpande för att se hur man får störst effekt både vad gäller mängd och kvalitet av insamlat matavfall. Därefter kommer projektgruppen att ta beslut om det blir aktuellt att fortsätta med bioplatspåsen.

Målsättningar som pilotprojektet jobbar efter:

  • Bättre miljö för boende och enklare, fräschare hantering från kök till soprum.
  • Snabbare hantering för fastighetsägare, genom minskat behov av eftersortering och rengöring av kärl.
  • Effektivare hantering för renhållningsarbetare genom mer hållbara påsar och mindre läckage i kärl.
  • Bättre arbetsmiljö för fastighetsägare och renhållningsarbetare.
  • Minskade kostnader för extrabeställningar och felsorteringsavgifter.
  • Minskade kostnader för restavfallet (tack vare mer matavfall i matavfallskärlet).

Läs mer om Life 15

Pilotprojektet ingår som en del av EU-projektet Life 15 ”Biodolomer for life*”, vars syfte är att visa hur fossilbaserade plastmaterial kan ersättas av ett biologiskt nedbrytningsbara och förnyelsebara material, utifrån ”Biodolomer for Life”-projektets hörnstenar: fossilfritt, förnyelsebart, återvinningsbart, biologiskt nedbrytningsbart och komposterbart.

* medverkande parter i Life 15 Biodolomer for Life är Gaia Biomaterials, Båstad kommun samt NSR. Mer info om projektet hittar du här.