Hoppa till innehåll

Brigaden på Fredriksdal blir boende för både gamla och unga

Under 2019 öppnar Helsingborgshem ett fjärde trygghetsboende för 70-plussare i nuvarande HVB-hemmet Brigaden på Fredriksdal. Vägg i vägg med de äldre kommer unga vuxna och f.d. ensamkommande att bo. Med detta gemensamhetsboende hoppas Helsingborgshem integrera olika grupper i samhället och bryta den sociala isolering som många äldre upplever.

Boendet kommer sammanlagt att ha 51 lägenheter. 31 av lägenheterna hyrs ut till 70-plussare som precis som i Helsingborgshems andra trygghetsboende har tillgång till service, aktiviteter och lagade måltider. Skillnaden är att på Brigaden får de äldre hyresgästerna unga vuxna som grannar. Tio av lägenheterna är planerade att hyras ut till personer som är max 25 år när de flyttar in. Resterande tio lägenheter ska hyras av ensamkommande unga vuxna som nu har uppehållstillstånd.

– Gruppen unga vuxna ska fungera som mentorer till antingen de äldre eller till de f.d. ensamkommande. Som en bonus för sitt engagemang får de inte bara behålla sina köpoäng när de flyttar in, utan de kommer även att få köpoängen dubblerad under sin boendetid, berättar Przemek Malachowski, chef Bosocial utveckling på Helsingborgshem.

Helsingborgshem har hämtat inspiration från liknande projekt i bland annat Italien och Frankrike, där konceptet bidragit till trygghet, trivsel och social inkludering.

Nyckeln till framgång tror Helsingborgshem ligger i att locka både äldre och yngre som har ett socialt intresse och är nyfikna på varandra.

– Vi hoppas på naturliga möten i vardagen mellan grupper som har mycket att lära och ge varandra. Som bostadsföretag skapar vi dessutom ett boende för grupper i samhället som är i behov av mindre lägenheter med låg hyra, säger Przemek Malachowski.

Under 2018 kommer Brigaden att renoveras. Parallellt fortsätter Helsingborgshem att utveckla många av de detaljer som återstår att utforma kring till exempel uthyrningsprocessen och projektledningen av Brigadens sociala verksamhet. Hyressättningen är ännu inte klar men det kommer att bli relativt låga hyror.

Brigaden, som länge fungerade som vårdboende, var redan 2015 aktuellt att göra om till trygghetsboende. Planerna sköts dock på framtiden när behovet av HVB-platser för ensamkommande flyktingungdomar behövde prioriteras. Behovet av HVB-platser har successivt minskat och från 2019 räknar Helsingborgshem med att Brigaden inte längre behöver erbjuda HVB-platser. Den 7 december tog därför Helsingborgshems styrelse beslutet att påbörja renoveringen av Brigaden för att under 2019 öppna upp det som trygghetsboende med speciellt fokus på social hållbarhet.

Här kan du läsa mer om våra trygghetsboenden >>