Hoppa till innehåll

Helsingborgshems arbete mot olovlig andrahandsuthyrning ger resultat

Helsingborgshem har sedan ett år tillbaka arbetat systematiskt och målmedvetet för att minska olovlig andrahandsuthyrning. Nu syns resultatet och under 2017 har 77 lägenheter kunnat erbjudas på vanligt sätt via hemsidan.

– Otillåten uthyrning i andra hand är en prioriterad fråga och när vi nu ser tillbaka på arbetet kan vi konstatera att det ger resultat. I genomsnitt blir 1 200 lägenheter tillgängliga/lediga per år. Och nu har alltså ytterligare 77 blivit aktuella för den vanliga uthyrningen via hemsidan, berättar Karin Gjörtler, chef affärsstöd.

Det är många som är i behov av en lägenhet och förutom att bygga nya bostäder samarbetar Helsingborgshem och Helsingborgs stad i det bostadssociala programmet för att hjälpa och underlätta för grupper som är särskilt utsatta och har svårt att hitta boende på egen hand. Transparent och rättvis uthyrning är centralt och genom arbetet värnar vi uthyrningssystemet, samtidigt som vi förhindrar att människor utnyttjas.

– När vi misstänker otillåten andrahandsuthyrning, till exempel genom att hyresavin kommer i retur, så kontaktar vi hyresgästen för att säkerställa att man själv bor i lägenheten. Om så inte är fallet ombeds man säga upp lägenheten, eller flytta tillbaka och ofta stannar det här. I annat fall får vi säga upp lägenheten, berättar Karin Gjörtler. Kommer vi inte överens kan frågan prövas i Hyresnämnden, men finns det en rimlig förklaring så accepterar vi den.

För att få hyra ut i andra hand ska det finnas särskilda skäl, som till exempel studier på annan ort. Varje ansökan prövas för sig och här finns mer information om regler och hur du ansöker.

– Genom att öka kunskapen och informera om vilka regler som gäller vill vi bidra till att otillåten andrahandsuthyrning minskar, avslutar Karin Gjörtler.

Vill du veta mer eller har frågor kontakta:
Karin Gjörtler, chef affärsstöd, tel 042- 20 81 03