Hoppa till innehåll

Ny vårdcentral, fler hyresrätter och ett vårdboende till Drottninghögs Centrum

På skissbilden syns de tre kvarter som ingår i detaljplanen, och som möjliggör för fler bostäder och verksamhetslokaler. Det är i kvarteret till höger, som det planeras för vårdcentral, vårdboende samt hyresrätter. (Skiss: White arkitekter)

Ett levande centrum med både handel och service är viktigt för hela Drottninghög, och i takt med utvecklingen längs Regementsvägen med fler bostäder, verksamheter och etablering av Helsingborgsexpressen, behöver också Drottninghögs Centrum utvecklas.

Tillsammans med Helsingborgs stad arbetar Helsingborgshem i projekt DrottningH, intensivt med utveckling av Drottninghög. En viktig del för hela områdets utveckling är att öppna upp Drottninghögs Centrum och skapa ett nytt större torg med tydligare koppling till Dalhem och Fredriksdal samt ökad tillgänglighet för besökare från hela Helsingborg.

Det finns planer både på att bygga fler hyresrätter, ett vårdboende, en vårdcentral, samt en lokal för centrumverksamhet som till exempel ett apotek. Genom detta tas ett nytt viktigt steg i utvecklingen av Drottninghög. Denna gång med fokus på Drottninghögs Centrum.
– Vi arbetar för att Drottninghögs Centrum i ännu större utsträckning ska bli ett mångsidigt centrum för boende och besökare, ett centrum som både representerar stadsdelarna och servar de som bor och verkar där, säger Gunnar Blomé, projektchef stadsdelsutveckling Helsingborgshem. Även för vårdcentralen som finns på området idag, är nya lokaler centralt då den nuvarande lokalen inte räcker när verksamheten behöver växa, fortsätter Gunnar Blomé.

Arbetet med detaljplanen är i slutfasen och som förslaget är utformat behöver byggnaden där ICA finns idag rivas, vilket sker tidigast under april/maj 2018. ICA Fastigheter har valt att inte nyetablera sig på området och avtalet löper ut den 31 mars 2018.
– Målsättningen är att det även i framtiden ska finnas en närbutik med service och postombud på Drottninghögs Centrum och här har vi kontakt med olika intressenter. Vi för en löpande dialog och är öppna för att diskutera nya möjligheter, säger Gunnar Blomé.

Under det senaste året har Helsingborgshem knutit till sig flera olika samarbetspartners och på Drottninghögs Centrum planerar Helsingborgshem både att bygga själv och även att sälja en byggrätt till en extern aktör. Planerad byggstart är till hösten 2018 och kvarteret beräknas stå klart i början av 2020.
– Etableringen av vårdboende innebär omkring 70 nya arbetstillfällen på Drottninghög, något som vi ser som mycket positivt både för boende på hela Drottninghög men även för aktörerna omkring centrum genom ett ökat besöks- och kundunderlag, avslutar Lars Hansson, styrelseordförande i Helsingborgshem.

Mer information:
Gunnar Blomé, projketchef stadsdelsutveckling, Helsingborgshem
Tel: 073-070 09 10
gunnar.blome@helsingborgshem.se

Lars Hansson, styrelseordförande Helsingborgshem
Tel. 0722-24 08 48
Lars.Hansson@helsingborgshem.se

Åsa Cullborn, presskontakt Helsingborgshem
Tel: 0730-70 04 54
asa.cullborn@helsingborgshem.se