Hoppa till innehåll

Hyran för 2018 är klar

Helsingborgshem och Hyresgästföreningen är nu överens om nya hyror för 2018. Överenskommelsen innebär att hyran höjs med 1 % för att täcka våra ökade kostnader för drift och underhåll.

Hyreshöjningen skapar förutsättningar för oss att behålla god kvalitet på drift och skötsel av våra hyresgästers bostäder.

Den nya hyran gäller från 1 januari 2018 och våra hyresgäster får besked i ett brevutskick innan dess.

De lägenheter som är nybyggda där inflyttning har skett under året får ingen höjning, liksom de lägenheter som har ingått i ett ombyggnadsprojekt.

Har du frågor om hyressättningen för 2018 är du välkommen att höra av dig till oss eller till Hyresgästföreningen Norra Skåne.

Helsingborgshem:
Tel. 042-20 80 00

Hyresgästföreningen:
Tel. 0771-443 443