Hoppa till innehåll

Den nya hyran för 2023 är klar

Efter beslut i Hyresmarknadskommittén är hyreshöjningen för Helsingborgshems hyresgäster klar. Hyresmarknadskommittén beslutade om en hyreshöjning på 4,8 procent. Den nya hyran gäller från den 1 mars. 

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Helsingborgshem startade under hösten 2022. Men efter flera förhandlingsmöten utan att parterna kom överens vände sig Helsingborgshem till Hyresmarknadskommittén för att få hjälp att nå ett beslut. 

Nu har beskedet från Hyresmarknadskommittén kommit och hyreshöjningen för 2023 blir 4,8 procent från den 1 mars. Bostäder med kallhyra får halva höjningen – 2,4 procent. För samtliga hyresgäster gäller höjningen från den 1 mars och alltså inte retroaktiv från januari. 

– Vi känner ett stort ansvar för våra hyresgäster och vill inte höja hyran mer än nödvändigt, men de senaste årens höjning som varit på nivåer runt 1–2 procent är inte tillräcklig. Vi förväntade oss inte och har inte heller kompenserats full ut för våra ökande kostnader, säger Tor Berger, förhandlingsansvarig på Helsingborgshem. 

Hög inflation, stigande räntor och ökade elpriser har stor påverkan på bolagets ekonomi. 

– För att vi ska kunna fortsätta att ta hand om våra hus för både dagens och framtidens hyresgäster parallellt med vårt uppdrag – att utveckla Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i – behöver hyresjustringen gå i takt med de allmänna kostnadsökningarna i samhället.  

För en lägenhet med en månadshyra på 7 000 kronor innebär hyreshöjningen drygt 336 kronor mer i hyra per månad.