Hoppa till innehåll

Detaljplan på Högasten klar

Högasten

I augusti började en ny detaljplan på Högasten att gälla. Detaljplanen är utformad för att skapa fler bostäder i olika storlekar och med ökad tillgänglighet.

Högasten
Bilden visar en idéskiss över hur området skulle kunna se ut i framtiden.

Vår ambition är att utveckla våra bostadsområden så att det är bra och trivsamma platser att leva och bo på, både nu och i framtiden. Högasten är ett omtyckt område och många vill kunna bo kvar, även när behovet förändras. Man kanske behöver en mindre lägenhet eller en lägenhet med ökad tillgänglighet med till exempel hiss.

Högasten ligger också nära service, skola, allmänna kommunikationer och natur vilket gör området attraktivt även för de som söker en ny bostad. Vi vill därför bygga fler bostäder och öka variationen i stadsdelen, bland annat genom att bygga lägenheter i olika storlekar.

Detaljplanen gäller för fastigheterna Kungsörnen 1-4 med flera, och den gör det möjligt att bygga fyra nya hus, två åttavåningshus och två tvåvåningshus, i kvarteret. Beslutet om den nya detaljplanen togs av Kommunfullmäktige 2016. Det betyder att Mark- och miljödomstolen gett avslag på samtliga överklaganden.

Processen är ännu i ett tidigt skede och mycket arbete återstår. Nästa steg är att söka bygglov. En byggstart kan som tidigast ske i slutet av 2018.

Även om de flesta hyresgäster välkomnar att vi utvecklar och bygger i ett område upplever många det samtidigt som en jobbig period. Vi försöker göra processen så smidig som möjligt och tillföra nya möjligheter som till exempel en övernattningslägenhet som inte finns på området idag, bättre tvättstugor med ökad tillgänglighet etc.

Boende på området, cirka 240 hushåll, har fått information i olika omgångar och vi har löpande dialog. För ett par veckor sedan informerade vi om att detaljplanen är klar och att de som hyr garageplats kommer att få erbjudande om att hyra en parkeringsplats i området. Även lokalhyresgäster (3 verksamheter, 1 pizzeria och 2 frisörer) har fått information i olika omgångar och här förs löpande dialog för att utveckla lokaler som passar verksamheten.

Vi kommer att bygga på den mark, vid Odengatan, där det i nuläget bland annat finns tre garagelängor samt på den låga delen vid Planteringsvägen. Det innebär att garagen och mopedboxarna på Odengatan kommer att behöva rivas. Rivningen sker tidigast under andra halvan av 2018.

Fakta
Antal lägenheter: 66
Lägenhetsstorlekar: 2:or ca 51 kvm, 3:or ca 65 och 71 kvm, 4:or ca 85 kvm.
Antal våningar: 2 och 8
Lägenhetshyror: Inga uppgifter än

Lägenheterna på bottenplan kommer att få uteplats. Dessutom två stora tvättstugor i markplan, två affärslokaler, ett övernattningsrum och en gemensamhetslokal, samt nya parkeringsplatser.

För frågor kontakta:
Björn Ravemark, byggprojektledare
Tel. 073-070-09 25

Åsa Cullborn, kommunikatör
Tel. 073-070 04 54