Hoppa till innehåll

Vi säljer fastighet på Ringstorp

Frigg

Mer resurser till stadsdelsutveckling när vi säljer 84 bostäder på Ringstorp.

Frigg

Pressmeddelande

Mer resurser till stadsdelsutveckling när Helsingborghem säljer bostäder på Ringstorp

Helsingborgshem säljer 77 lägenheter på Kullavägen och 7 radhus på Majorsgatan i stadsdelen Ringstorp till fastighetsbolaget Rikshem. Kapitaltillskottet på 204 mkr ska användas för att finansiera Helsingborgshems och Helsingborg stads omfattande satsningar i bland annat stadens nordöstra stadsdelar.

Helsingborgshems fastighetsförsäljning på Ringstorp är den andra och avslutande delen i försäljningsprocessen av cirka 650 lägenheter, som initierades av Helsingborgs stad under föregående år. Att frigöra kapital öppnar upp för både Helsingborgshem och Helsingborgs stad att ytterligare utveckla stadsdelar runt om i Helsingborg.
– I många av Helsingborgs stadsdelar pågår ett omfattande förnyelsearbete med målet att fler ska hitta en bostad som passar i områden som är trygga och trivsamma för alla. Nu skaffar vi oss det ekonomiska kapital som krävs för att genomföra arbetet, berättar Lars Hansson, styrelseordförande i Helsingborgshem.

Rikshem som blir ny hyresvärd till de 84 bostäderna på Ringstorp är etablerade på Helsingborgs bostadsmarknad sedan 2011. Engagemanget för staden och dess utveckling är påtagligt och bolaget erbjuder genom sina fastigheter cirka 3 600 hyreslägenheter för Helsingborgsborna. Förvaltning sköts av Rikshems egen personalstyrka i Helsingborg.
– Förra året registrerades den största befolkningsökningen någonsin i Helsingborg och vi vill vi vara en del av utvecklingen i staden. Vi investerar och engagerar oss långsiktigt och är glada över att ha fått förtroendet att förvalta nya och moderna lägenheter på Ringstorp, en stadsdel med stor potential, säger Christofer Bernebring, Regionchef södra Sverige på Rikshem.

Helsingborgshem är nöjd med försäljningens ekonomiska resultat och ser det som ett kvitto på att bostadshusen från 2013 har satt Kullavägen som bostadsområde på kartan och samtidigt bidragit till att öka hela stadsdelens attraktivitet.
– För oss på Helsingborgshem har husen på Kullavägen och Majorsgatan haft stor betydelse. Nybyggnationen för fyra år sedan blev startskottet för en större vision om att skapa en tätare och mer variationsrik stad bättre rustad att möta en större mångfald. Vi är glada över att Rikshem, som har ett påtagligt engagemang för staden och dess utveckling, nu tar över fastigheten säger Jonas Hansson, VD på Helsingborgshem.

De hyresgäster på Kullavägen och Majorsgatan som berörs av ägarbytet har informerats under dagen genom brev från Helsingborgshem. Det handlar om 84 hyresgäster på Kullavägen 57-69 och Majorsgatan 4-16 som från och med 1 februari 2018 får Rikshem som ny hyresvärd men med samma hyra och villkor.

Här hittar du ett dokument med frågor & svar kring vår fastighetsförsäljning:

Frågor och svar