Hoppa till innehåll

Drottninghögs nya friluftsbad klart till nästa sommar

Det nya friluftsbadet på Drottninghög planeras vara färdigt till sommaren 2023. Helsingborgshems styrelse har beslutat att genomföra investeringen till en kostnad av 45 miljoner kronor. Det nya badet byggs på samma plats i Drottninghögsparken som det gamla badet låg på.

– Genom styrelsens beslut är det nu klart att Helsingborgshem bygger ett nytt friluftsbad som ersätter det gamla uttjänta badet, på Drottninghög. Badet får en utökad kapacitet och samverkar på ett bra sätt med den nya vattenlekplatsen som nu anläggs i parken. Tillsammans skapar vi och staden en helhet som ökar attraktiviteten för stadsdelen Drottninghög, säger Lars Hansson (C), ordförande i Helsingborgshems styrelse. 

Investeringen innebär att tre nya bassänger uppförs i rostfritt stål och förses med en helt ny reningsanläggning. De nya bassängerna utformas så här:

  • 25 x 12,5 meter med ett djup på 135 cm
  • 12,5 x 10 meter med ett djup på 70 cm
  • En 8-kantig barnpool med ett djup på 30 cm

De nya bassängerna innebär en utökning av badytan på cirka 40 procent jämfört med den gamla anläggningen.

En ny kiosk och entré byggs riktad mot parken och den nya vattenlekplatsen som staden anlägger där. Nuvarande omklädningshytt rivs, medan övriga befintliga byggnader (kiosk och förråd) byggs samman till en ny omklädningsbyggnad och området öppnas upp mot parken för att koppla ihop badet, vattenlekplatsen och parken. En ny teknikbyggnad uppförs också.

Badet ska vara färdigt och i drift till sommaren 2023.