Hoppa till innehåll

Förhandling om ny hyra 2024 har börjat

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen om hyran för 2024 pågår och vi har ännu inte kommit överens. Vi har redovisat ett behov på 8,8 procent. Hyresgästföreningen har gett ett motbud på 4 procent. Vi är beredda att förhandla men 4 procent är lite för lågt.

Vi känner stort ansvar för och omtanke om våra hyresgäster, och vill inte höja hyran mer än nödvändigt. Precis som alla andra i omvärlden behöver vi möta ökade kostnader för till exempel räntor, energi och material.  

Vår ambition är att den nya hyran ska gälla från den 1 januari. I dagarna informerar vi våra hyresgäster via e-post och Mina sidor om att hyresförhandlingen inte är klar och att det kan bli en retroaktiv höjning från januari. Därför är det bra att redan nu planera sin ekonomi utifrån det.  

Om förhandlingsmodellen 

Det är Hyresgästföreningen som representerar dig som hyresgäst. I förhandlingarna utgår vi från Helsingborgsmodellen som vi tagit fram tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Syftet med modellen är en enhetlig och transparent hyressättning.  

Hyressättningsmodellen utgår från faktorer som människor i allmänhet menar ska påverka hyran; läge, fastighetens standard och lägenhetens standard. Läget och fastighetens standard är de faktorer som har störst betydelse för hyran.  

 Varför måste Helsingborgshem höja hyran? 

Vi måste anpassa vår ekonomi för att kunna ge god service, underhålla och ta hand om våra hus.  

Precis som alla andra i vår omvärld behöver vi möta kostnadsökningar för el, värme, reparationer och underhåll. 

Priser på varor och tjänster tenderar att öka över tid. Vissa kostnadsökningar kan Helsingborgshem inte påverka, till exempel, höjda skatter, inflation, avgifter för el, värme och vatten.  

Vad går pengarna till?  

De används främst för underhåll och skötsel av våra hus samt driftskostnader som el, värme, vatten, avfall. Även räntor är en stor kostnad.