Hoppa till innehåll

Helsingborgshem testar ett tillgänglighetsanpassat avfallskärl

Tillgänglighetsanpassat avfallskärl på Elineberg.

Helsingborgshem testar ett tillgänlighetsanpassat avfallskärl i samarbete med NSR. Initiativet föddes som ett svar på en hyresgästs feedback – en hyresgäst i rullstol som hade svårt att nå det befintliga kärlskåp för matavfall som fanns i hennes bostadsområde.

När Helsingborgshem bytte till nya kärlskåp på Elineberg satt inkastluckorna för högt för hyresgästen Sandra, som sitter i rullstol, som inte kunde nå och slänga sitt avfall genom inkastluckan. Helsingborgshem fick feedback och funderade på hur de skulle kunna lösa situationen.

– Efter att vi förstod tillgänglighetsproblematiken pratade vi med NSR som genast ville hitta en lösning och tog fram det här kärlet till oss som en test. Nu ska vi prova detta och hoppas ska fungera väl för Sandra, berättar Johan Paulsson, teknisk förvaltare Helsingborgshem.

– Alla ska kunna sortera rätt och att Helsingborgshem och NSR nu tagit fram det här kärlet och ge fler personer möjlighet att kunna sortera rätt och öka inkluderingen. Det känns jättebra och jag hoppas att fler fastighetsbolag anammar det, säger Sandra.

De är första gången Helsingborgshem och NSR, provar den här typen av kärl som är ett test och därför kompletterar Helsingborgshem med detta kärl på Elineberg där Sandra bor. Därefter får vi utvärdera och se hur behoven om fler sådana kärlskåp behöver kompletteras.

Sandra är nöjd och kan nu kasta sitt matavfall själv utan att behöva ta hjälp av andra.