Hoppa till innehåll

Första ombyggnaden på Drottninghög

Drottninghög

Drottninghög

Vi planerar nu för den första ombyggnaden på Drottninghög. Den innebär ett rejält grepp om både fastigheter, bostäder och utemiljö för tre hus på Grönkullagatan. Allt enligt den nya detaljplan som gäller från februari i år.

Ombyggnaden är den första i en rad förändringar inom projekt DrottningH, med det långsiktiga målet att utveckla stadsdelen Drottninghög – att skapa fler och mer varierade bostäder, att skapa bättre flöden och stärka naturliga kopplingar till omkringliggande områden och att öka den upplevda tryggheten. Framtidens Drottninghög har en starkare identitet som bygger vidare på områdets alla fina och uppskattade kvaliteter, som grönområden, familjevänligheten med bilfria gårdar, samhörigheten, engagemanget och utbudet för en aktiv och meningsfull fritid.

Idag är bostäderna på Drottninghög relativt lika varandra. Med fler bostäder och med större variation kan fler upptäcka området och det blir möjligt att bo kvar i området när behoven förändras och man behöver en annan typ av bostad. Det innebär att vi utreder olika grader av ombyggnad för att öka variationen bland de bostäder som finns idag, men också att bygga helt nya bostäder. År 2035 ska antalet bostäder på Drottninghög vara dubbelt så många som dagens 1100.

De berörda hyresgästerna får en första information nu i dagarna. När planering och exakta åtgärder är beslutade och klara kommer de i vanlig ordning att få all information och lämna sitt godkännande innan vi kan sätta igång.