Hoppa till innehåll

Grönkulla Gård presenteras på Boverkets turné ”Bygg för Sverige”

På onsdag, den 18 april blir Helsingborg det första av totalt sju stopp som Boverkets turné ”Bygg för Sverige” kommer att göra fram till och med den 24 oktober. Temat för turnén är projekt som byggts med statligt investeringsstöd, där syftet är att öka kunskapen om just detta.

Projektledare Björn Ravemark kommer att presentera Helsingborgshems projekt Grönkulla Gård som delvis är finansierat av investeringsstöd. Informationsmötet som är för alla offentliga och privata byggherrar, där även bl.a. fastighetsägare, kommuner och branschorganisationer är inbjudna, ser Björn positivt på. ”Det är roligt att få berätta vad vi gör och tanken är att ta hela bilden med allt arbete som görs på Drottninghög. Det här är bara en del i det hela.”

De som redan bor hos Helsingborgshem har förtur till Grönkulla Gård och istället för köpoäng söker man med boendedagar i sitt nuvarande boende. Björn hoppas att lägenhetssammansättningen med en 1:a, en 2:a, en 3:a och en 4:a på varje våningsplan är något som ska fånga upp många målgrupper, både sett till ålder och familjesammansättning.

Avslutningsvis nämner Björn betydelsen av att fler aktörer har gjort entré på Drottninghög och lyfter även fram det lyckade samarbetet med staden och deras satsning på området med t.ex. parker, lekplatser och även den kommande busslinjen HelsingborgsExpressen. Två faktorer som även de bidrar till den fortsatt positiva utvecklingen på Drottninghög.