Hoppa till innehåll

Är du intresserad av hyresrättens framtid?

Jonas Hansson - Hearing i Hyreskommisionen
Jonas Hansson - Hearing i Hyreskommisionen

Foto: Marcus Jonsson

I veckan sände SVT Forum Hyreskommissionens hearing i Stockholm om framtidens hyresrätt. Helsingborgshems VD, Jonas Hansson var en av föredragshållarna.

Den 9 mars hölls en hearing på temat ”Framtidens hyresrätter” i Stockholm. Helsingborgshems VD, Jonas Hansson var en av talarna med ett föredrag som tog utgångspunkt i omvärldens snabba förändringar och på vilket sätt dessa utmanar alla inblandade aktörer att våga tänka nytt på område efter område.

Några exempel på framtidsfrågor som Jonas reflekterade över handlade om hur rörligheten i samhället ökar och hur städerna fortsätter att växa, om digitaliseringen och det smarta hemmet, om att vi allt oftare väljer att dela framför att äga, om hur våra bostäder behöver bli flexiblare och fylla fler och nya funktioner och om ett ökat behov av fler gemensamma ytor och mötesplatser.

Arrangören för hearingen var Hyreskommissionen – en oberoende grupp av experter som Hyresgästföreningen har tillsatt för att analysera hur den svenska modellen på hyresmarknaden och hyresrätten kan utvecklas och bli bättre. I publiken satt beslutsfattare från näringsliv, samhälle och politiken för att diskutera hur de system som reglerar hyresrätten behöver förändras för att möta behoven hos morgondagens hyresgäster.

SVT filmade hela konferensen och Jonas Hanssons föredrag (8 min) börjar ca 15 min in i sändningen.

Här kan du även ta del av den rapport som Helsingborgshem utarbetade på uppdrag av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) som en input till SABOs framtidsprogram ”Allmännytan mot 2030”: