Hoppa till innehåll

Helsingborgshem svarar på ägarens uppdrag: vi har styrkan att fortsätta utveckla staden!

Helsingborgshem svarar

Analysen av Helsingborgshems finansiella styrka visar på unika möjligheter att satsa framåt.

Helsingborgshem svarar
 
På uppdrag av Helsingborgshems ägare, representerat av stadens koncernbolag HFSAB, har styrelsen för Helsingborghem lämnat en redogörelse för bostadsbolagets ekonomiska styrka och finansieringsstrategi. Bakgrunden är stadens behov av investeringar i bl a bostäder och social service.

Helsingborgshems svar är tydligt. Bolaget har en offensiv affärsplan där de senaste årens höga utvecklingstakt fortsätter:

Affärsplanens ambitionsnivå är hög och placerar Helsingborgs stad i täten bland de städer i Sverige som satsar allra mest på att bygga nytt, renovera och skapa attraktivitet i stadsdelarna, säger Lars Hansson, ordförande i Helsingborgshems styrelse.

En hög aktivitetsnivå förutsätter ekonomisk styrka – något som Helsingborgshem har. Bolagets fastighetsbestånd med bland annat 12 000 bostäder är värderat till 12.8 miljarder kronor, belånat till ca 4,4 miljarder. Fastigheterna bidrar med ett nettotillskott på ca 330 miljoner kr årligen till bolaget. Helsingborgshems vinst på ca 100 miljoner kronor per år stärker bolagets förmåga att kontinuerligt år efter år bedriva en verksamhet som ökar hyresgästernas livskvalitet och trivsel.

Att bolagets ekonomiska överskott har återinvesterats på ett sätt som uppskattas av hyresgästerna får vi också bekräftat i de nöjd-kund-undersökningar som genomförs, där de senaste resultaten visar att 89 procent av hyresgästerna är nöjda med att bo med Helsingborgshem som hyresvärd, säger Eva-Lotta Hermansson, Vice ordförande i Helsingborgshems styrelse.

Även omvärlden uppmärksammar Helsingborgshems kombination av ekonomisk styrka och hög utvecklingstakt. I Hyresgästföreningens ekonomiska styrkeindex rangordnas Sveriges allmännytta efter en värdering av hyresnivå, vakansgrad, avkastning på totalt kapital, justerad soliditet och räntetäckningsgrad. I undersökningen hamnade Helsingborgshem på första plats:

Helsingborgshem har under lång tid bidragit positivt till stadens utveckling genom att både bygga nytt och satsa stora resurser på att renovera miljonprogramsområden som till exempel Drottninghög, samtidigt som man också är en aktiv part i stadens bostadssociala arbete. Ur vårt perspektiv är detta positivt och visar vilken betydelse ett välskött allmännyttigt bostadsbolag har för sin stads utveckling, säger Richard Mortenlind, Regionchef för Hyresgästföreningen i Skåne

I arbetet med bolagets fortsatta satsningar föreslår Helsingborgshems styrelse att verksamheten finansieras på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt genom att kombinera egna medel med externa lån och fastighetsförsäljning. På så vis säkerställs att bolaget behåller sin ekonomiska styrka och den höga utvecklingstakten.