Hoppa till innehåll

Vi prövar boendeförturer för att öka rörligheten på bostadsmarknaden

inflytt_larod_-057

I fyra pilotprojekt vänder vi oss till våra hyresgäster med erbjudande som ska göra det enklare att flytta.

I fyra pilotprojekt vänder vi oss till våra hyresgäster med erbjudande som ska göra det enklare att flytta och förbättra matchningen mellan vad som söks och vad som är ledigt för uthyrning. Det första lanseras i december i samband med uthyrningen av våra nya lägenheter på Husensjö. De övriga tre introduceras successivt i vår reguljära uthyrning under första halvåret 2017. Fokus ligger på hyresgäster vars livssituation har ändrats och som därför egentligen önskar en annan bostad men har svårt att komma vidare. Det kan till exempel bero på att man inte vet vad som finns, att man saknar köpoäng (trots lång boendetid) eller att man inte riktigt har orken med allt det praktiska som en flytt innebär.

Med de här fyra projekten vill vi att det ska gå snabbare och enklare för de hyresgäster som vill flytta och att det förhoppningsvis innebär att fler av de mest efterfrågade lägenheterna blir lediga i vår uthyrning.

De fyra pilotprojekten med särskilda erbjudanden är:

”Åldersförtur” (införs successivt under första halvåret, 2017)

Vi utökar förturen för särskilda medicinska behov till att också gälla hyresgäster där åldern ställer krav på en mer tillgänglighetsanpassad bostad.

”Examenspresent” (införs successivt under första halvåret, 2017)

Till studenter som idag bor på något av våra studentboenden och som önskar att bo kvar i staden efter avslutade studier. Studenten får köpoäng, efter avslutade studier, motsvarande det antal år hen har varit hyresgäst på studentboendet.

”Glesboddhetsförtur” (införs successivt under första halvåret, 2017)

Till ensamhushåll som bor hos oss idag i en fyrarummare eller större och som själva önskar att flytta till något mindre. Hyresgästen får förtur i uthyrningssystemets kö och dessutom erbjudande om gratis flytthjälp.

”Nyproduktionsförtur” (med start 1 dec 2016 när uthyrningen av nyproduktionen på Husensjö öppnar)

Hälften av lägenheterna (30 lägenheter) som vi bygger på Husensjö erbjuds med förtur till våra hyresgäster som idag bor med hyror under vissa nivåer. I detta erbjudande ingår gratis hjälp med flytt eller så kan hyresgästen välja 2 hyresfria månader. Här kan du läsa mer om uthyrningen av de nybyggda lägenheterna på Husensjö.

Vi arbetar nu med att utforma detaljerna kring de olika erbjudandena. Mer information om varje erbjudande kommer du att kunna hitta här på vår hemsida i god tid innan de börjar gälla.