Hoppa till innehåll

Helsingborgshem testar nytt koncept med kundstyrd budget på Närlunda


Genom att ge invånare på Närlunda möjlighet att på ett konkret sätt bidra till utvecklingen av sitt område hoppas Helsingborgshem kunna stimulera projekt och aktiviteter som bygger på initiativ, idéer och förslag från närlundaborna själva. För detta har Helsingborgshem startat pilotprojektet – Mitt Närlunda.

Syftet är att öka tryggheten, gemenskapen och trivseln i området. Invånarna står för idéerna, planeringen och genomförandet och Helsingborgshem står för finansieringen.


– Med en kundstyrd budget vill vi ge våra hyresgäster möjlighet att känna större delaktighet och ha egen möjlighet att påverka, säger områdesutvecklare Sandra Broström. Helsingborgshem har avsatt en budget på 100 000 kronor för 2022. Vi erbjuder hyresgästerna att ta del av pengarna genom att presentera sina goda idéer, ta ansvar och genomföra sina egna aktiviteter – och ansöka om finansiering från oss.


Den som vill genomföra en aktivitet eller ett projekt på Närlunda skickar in en ansökan via en projektsida på Dialog Helsingborg inom en given tidsperiod. I ansökan uppger den intresserade vad hen vill göra, på vilket sätt aktiviteten bidrar till att utveckla Närlunda och dess invånare, samt den beräknade kostnaden för insatsen.


– Man kan söka upp till maximalt 25 000 kronor per kvartal för sitt projekt eller aktivitet, berättar Sandra Broström. Pengarna ska användas till att genomföra aktiviteten.


När anmälningstiden gått ut publiceras alla ansökningar på projektsidan och sedan kan närlundabor rösta. Det går att rösta på max tre av bidragen som presenteras på projektsidan fram till sista datum. De aktiviteter eller projekt som efter avslutad röstning fått flest röster får finansiering via budgeten.


– Vår förhoppning är att projektet ska falla väl ut och att vi framöver kan genomföra projekt med kundstyrd budget i flera av våra övriga bostadsområden, säger Sandra Broström.


Läs mer om pilotprojektet Mitt Närlunda och skicka in din ansökan här


Kontaktpersoner:


Sandra Broström, områdesutvecklare Närlunda
042-20 81 47
sandra.brostom@helsingborgshem.se


Dragana Curovic, bosocial utvecklare
042-28 80 22
dragana.curovic@helsingborgshem.se